Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

noen

Tidligere arrangementer

2020

Vitenskapsperspektiver på bærekraftsmålene

Agder Vitenskapsakademi starter i 2020 en ny og svært aktuell møteserie med tittel Vitenskapsperspektiver på bærekraftsmålene.

Første møte ble arrangert 27. februar 2020, og dreide seg om Bærekraftsmål 4: God utdanning. 

Se hele programmet for vintermøtet her: Vintermøtet 27. februar 2020

Vintermøtet, Gimle gård 27. februar

Kl. 18.00 Medlemsinformasjon og minnetaler

Kl. 18.30 TEMA: Bærekraftmål 4: God utdanning.

Professor May-Brith Ohman Nielsen, historie, UiA, preses AVA:

Vitenskapene og bærekraftsmålene, mangfold i perspektiver, forskningsfelt og kunnskapsproduksjon.  Innledning til møteserien.

Professor Gro-Renée Rambø, språkvitenskap, UiA: 

Hjertespråk og tankespråk – morsmål, andrespråk og fremmedspråk for god utdanning og livslang læring

Professor Martin Carlsen, matematikkdidaktikk, UiA:

Grunnleggende matematikkompetanse – essensielt for danning og sosioøkonomisk utvikling.

Professor Ilmi Wilbergh, pedagogikk, UiA.

Overordnede begrep om bærekraftig utdanning – sett fra danningsteoretisk allmenndidaktikk.

Førsteamanuensis Kirsten Sivesind, pedagorikk, UiO:

Hvordan skape god utdanning i en globalisert tidsalder? Sammenliknende læreplanstudier gir flere svar.

2019

Nobelmøtet ble avholdt i Byhallen, Kristiansand torsdag 5. desember 2019 kl. 18.00

Program (pris/prisvinnere ble presentert av): 

Fysikk: James Peebles, Michel Mayor og Didier Queloz v/ Margrethe Wold

Fysiologi eller medisin:  William G. Kaelin JR., Sir Peter J. Ratcliffe og Gregg L. Semenza v/ Anniken Engeskaug Holen

Økonomi: Abhijit Banerjee, Esther Duflo og Michael Kremer v/ Arild Sæther

Litteratur 2019: Peter Handke v/Thorsten Manfred Päplow

Litteratur 2018: Olga Tokarczuk v/ Barbara Gawronska

Holbergprisen: Paul Gilroy v/ Stephen Dougherty

Abelprisen: Karen Uhlenbeck v/ Leiv Storesletten

Fredsprisen: Abiy Ahmed v/Terje Skjerdal

I samarbeid med Kristiansand Filosofikafé arrangerer Akademiet hvert år et møte der årets Nobelprisvinnere og deres forskning «presenteres» ved korte foredrag holdt av kompetente kolleger fra Universitetet i Agder. 

Årsfest ble avholdt 25. oktober 2019 kl. 17 i Klubben Selskapslokaler, Kristiansand

Program: 

Velkommen v/ May-Brith Ohman Nielsen

Opptak av nye medlemmer

Hilsen fra de nye medlemmene v/ Jorunn Midtsundstad

Commemorate speech for professor Jacek Fisiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

v/ Ernst Håkon Jahr

Skagerak-Kattegat-Oslofjorden:

Marinbiologisk modellsystem med en stolt hundreårig historie

Nils Christian Stenseth

Festmiddag

Sommermøte 29. august kl. 18.00 på Gimle Gård:

Program

Minnetale for professor Jahn Holjen Thon ved professor Bjarne K. Markussen, Institutt for nordisk og mediefag, Universitetet i Agder

Jahn Holjen Thon, født 25. mai 1946, var professor i nordisk litteraturvitenskap ved Universitetet i Agder. Thon var redaktør for tidsskriftet Profil, og markerte seg på 1980- og 1990-tallet som litteraturkritiker i Klassekampen. Han døde på Kjelsås i Oslo 6. september 2018.

Knut Brautaset: Utbyggingen av Gimlemoen

Knut Brautaset er norsk ingeniør og tidligere rektor ved Høgskolen i Agder. Brautaset arbeidet flere år i USA før han slo seg ned i Norge. Han underviste ved Ingeniørhøgskolen i Grimstad, hvor han også var rektor, fra 1982 til 1989. Ved Høgskolen i Agder ble han i 1994 institusjonens første rektor, fram til 2000.

Ines Heindl: Eating as Power and Solidarity

Ines Heindl er professor ved Europa-Universität Flensburg, Institut für Ernährung, Gesundheit und Sportwissenschaften. Professor Heindl har skrevet artikler og bøker om helse og ernæring for allmenheten, og deltatt i paneler i radio og fjernsyn. Hun samarbeider med Jose J. Gonzalez angående løsning av komplekse problemer i organisasjoner og samfunnet.

Bekreftelse av innvalget av nye akademimedlemmer 2019

Vårmøte med årsmøte 25. april:

Michael Schulte: Rakkestad-steinen

Jan Kløvstad: Viggo Ullmann

Anne Ryen holder minnetale for Jonathan Baker

Årsmøte med valg av nytt styre, revisor og sekretær. 

Vintermøte 7. februar kl. 18.00, Gimle Gård i Kristiansand.

Foredrag ved professor Kristian Overskaug, NTNU og DKNVS:  

1985: Den første ulveflokken på grenseskogen - scenarier framover

Minnetale for Anne Berit Fuglestad, ved Inger Johanne Håland Knutson

2018

Vintermøte: torsdag 1. februar 2018 kl 18, Gimle Gård, Kristiansand.

Vårmøte/Årsmøte: torsdag 26. april 2018 kl 18, Gimle Gård, Kristiansand.

Andreas Martinus Feragen-jubileet: 21.-22. juli 2018, Tvedestrand og Holt.

Sommermøte: torsdag 30. august 2018 kl 18, Gimle Gård, Kristiansand.

Høytidsmøte og årsfest: fredag 26. oktober 2018 kl 17, Klubben Selskapslokaler, Kristiansand.

Nobelprismøte: torsdag 29. november 2018 kl 18, Byhallen, Kristiansand.

2016

Nobelprismøtet 29. november 2016 kl. 18.00 i Byhallen, Kristiansand

Årsfest fredag 28. oktober 2016 kl. 17.00 på Klubben, Kristiansand

Foredrag ved Michael Schulte: Tefldo í túni

Fellesmøte NTVA og AVA torsdag 29. september 2016 kl. 1800 på Gimle gård

Norges Tekniske Vitenskapsakademi og Agder Vitenskapsakademi arrangerte
fellesmøte med tittelen Fra tradisjon til innovasjon torsdag 29. september 2016 kl 1800 på Gimle gård i Kristiansand

Program:
Jacob Aall og biblioteket hans
v/ Ernst Håkon Jahr, preses Agder Vitenskapsakademi

Fra tradisjon til innovasjon - Hvordan gründerselskapet Otechos arbeider
Ny maskinteknologi samt nye pakningsløsninger for rørflenser.
v/ Tor Arne Hauge, Otechos AS

Etter møtet ble det servert aftensbuffet i Lilletunstova på UiA.

Sommermøtet, 25. august 2016 kl. 18.00 på Gimle Gård

Minnetale
Professor Otto Andersen: Professor Arne Dag Sti (1946-2016)

Agderforskere før UiA
Professor Marit Aamodt Nielsen: Norrønfilologen Marius Nygaard (1838-1912)

Debatt om Tellekantsystemet
Innleder: Gunnar Sivertsen, NIFU
I panelet: Gunnar Sivertsen, Stephen Seiler, Unni Langås og John Olav Bjørnestad

Tellekantsystemet er et system med kvantitative (bibliometriske <http://snl.no/bibliometri>) mål på forskning. Det ble innført for universitets- og høgskolesektoren i 2006.
Hensikten er å gjøre forskningen målbar for å kunne tildele midler til forskning på grunnlag av vitenskapelig produksjon framfor for eksempel antall stillinger, samt å stimulere til økt vitenskapelig publisering.
Gunnar Sivertsen regnes som «Tellekantsystemets far».(hentet fra Store Norske leksikon)

Etter møtet på Gimle Gård ble det som vanlig arrangert sosialt samvær i Lilletunstova på UiA.

Årsmøtet,  28. april 2016
Agderforskere før UiA v/ Aasulv Lande: Torleif Homme (1852-1936)
Hovedforedrag v/ Sven Åke Selander: Britt G. Hallqvist, känd svensk psalmförfattare som också er välbekant i Norge.

Vintermøtet og ekstraordinært årsmøte, 4. februar kl. 18.00 på Gimle Gård

Program:
Fra malerisamlingen på Gimle Gård. Frida Forsgren presenterer et av verkene som er utstilt.
Agderforskere før UiA v/ Pål Repstad: "Gabriel Øydne (1918-1991)"
Hovedforedrag v/ Tore Midvedt: "Tarmfloraens fysiologiske betydning"
Etter foredragene ble det avholdt ekstraordinært årsmøte med følgende saker:
1. Godkjenning av innkallingen til ekstraordinært årsmøte.
2. Oppnevning av to medlemmer som signerer referatet.
3. Referat fra fellesmøtet med NTVA 26 november 2015.
4. Forslag om endring av statuttene.


2015

Vårmøtet 2015 på Gimle Gård

Akademiets vårmøte 2015 ble avholdt på Gimle Gård torsdag 23. april kl. 18, med følgende program:

Fra malerisamlingen på Gimle Gård Frida Forsgren: "Jacob møter Josef - et flamsk maleri signert Frans Francken II"

Agderforskere før UiA Magne Geir Bøe: "Johan C. Lund og Setesdalsrykkja"

Hovedforedrag Arild Sæther: "Samuel Pufendorf - Den moderne økonomis bestefar?"

Det ble så avholdt ekstraordinært årsmøte hvor nye statutter for Agder Vitenskapsakademi ble vedtatt.

Etterpå møttes akademimedlemmer, foredragsholdere og inviterte gjester til en hyggelig aftensbuffet i universitetets personalkantine.

Vintermøte i Akademiet.

Akademiets vintermøte fant sted på Gimle Gård torsdag 5. februar kl. 18.

Program:

Fra malerisamlingen på Gimle Gård, v/ Frida Forsgren: "Maria Lactans"

Agderforskere før UiA v/ Ernst Håkon Jahr: "Christian Thistedahl (1813-1876)"

Hovedforedrag ble holdt av Per Kjetil Farstad, og hadde tittelen "Fra Rock til Barokk".

Etter møtet ble det som vanlig arrangert en sosial sammenkomst med aftensbuffet i Lilletunstova i Kafé Kampus.

2014

Nobelmøtet

Nobelprismøtet 2014 fant sted i Kilden (Foyer Syd) onsdag 3. desember 2014 kl. 19. Fullstendig program her.
Årets Nobelpriser, Abel- og Holbergprisen ble presentert med populærvitenskapelige foredrag av følgende foredragsholdere:
Abelprisen: Leiv Storesletten
Fredsprisen: LeRon Shults
Fysikkprisen: Margrethe Wold
Holbergprisen: Levi Eidhammer
Kjemiprisen: Turid Knutsen
Litteraturprisen: Brit Helene Lyngstad
Medisinprisen: Frode Gallefoss
Økonomiprisen: Kjetil Andersson
Arrangementet var et samarbeid mellom Agder Vitenskapsakademi og Kristiansand Filosofikafe.

Akademiets årsmøte og årsfest 24. oktober 2014.

Agder Vitenskapsakademis arrangerte årsmøte og årsfest for medlemmer og inviterte gjester fredag 24. oktober.
Arrangementene fant sted i Klubben Selskapslokaler, Kristiansand, fra kl. 17.00 (årsmøtet) og 19.15 (årsfesten).

 

Referat fra årsmøtet.

Sommermøte torsdag 28. august 2014 kl. 18, Gimle Gård

Akademiets sommermøte fant sted på Gimle Gård torsdag 28. august kl. 18.
Program:

  • Minneord om Olle Söderhamn ved Bjørg Dale.
  • Fra malerisamlingen på Gimle Gård: Frida Forsgren foredrar om et av bildene i Malerisalen (der møtet holdes).
  • Hovedforedrag: May-Brith Ohman Nielsen: "Kverk Krekene!"

"Kverk krekene! Om vitenskap, kommers og kulturuttrykk i giftens glansdager 1945-1970 sett gjennom en studie av markedsføringen av DDT, Bladan, Hexa og andre, nå forbudte, plantevernmidler overfor vanlige småhageeiere og hushold i Norge." Under og like etter andre verdenskrig kom en rekke nye giftstoff på markedet og ble markedført som plantevernmidler og midler til å fjerne uønskede krek og ugress, ikke bare i landbruk, skogbruk og handelsgartnerier, men også i små private hager, i boliger, uthus og folks omgivelser. Nesten alle disse stoffene ble senere forbudt i de fleste land enten rundt 1970 eller rundt 2002. Men hvordan ble de introdusert og markedsført overfor vanlige hageeiere og hushold i tiårene etter verdenskrigen? Hvilke bilder av vitenskap og verden og hvilke verdier og forestillinger preget den massive giftpropagandaen i giftens glansdager?
Møtet ble etterfulgt av sosial sammenkomst for akademimedlemmer, foredragsholdere og inviterte gjester i Lilletunstova i Kafé Kampus.

 

Vårmøte torsdag 24. april 2014, Gimle Gård

 

Akademiets vårmøte fant sted på Gimle Gård torsdag 24. april kl. 18.00.
Program:
i. Minneord om Kjell Nupen, ved Sylfest Lomheim,
ii. Maleriforedrag: Den botferdige Magdalena, ved Frida Forsgren.
iii. Hovedforedrag: Institusjonsbyggeren Halvor Vegard Hauge, ved Thor Einar Hanisch.

 

Etterpå ble det som vanlig arrangert en hyggelig sosial sammenkomst med aftensbuffet for akademimedlemmer, foredragsholdere og inviterte gjester i Lilletunstova i Kafé Kampus.

Vintermøte torsdag 6. februar 2014, Gimle Gård.

Akademiets vintermøte 2014 fant sted på Gimle Gård torsdag 6. februar 2014 kl. 18.

Program:

Hovedforedrag v/ Helje Kringlebotn Sødal: "Oxfordbevegelsen - en annerledes vekkelse".

Fra malerisamlingen på Gimle Gård v/ Frida Forsgren: "Johannes Døperen på Gimle Gård".

Agderforskere før UiA v/ Frank Høgberg: "Anton Jørgen Andersen (1845-1926)".

I tillegg et kort lukket møte, kun for akademimedlemmer, med to punkter på dagsordenen:
1. Referat fra årsmøtet 25.10.2013.
2. Revidert regnskap for 2012.

Etterpå ble det som vanlig arrangert en hyggelig sosial sammenkomst med aftensbuffet for akademimedlemmer, foredragsholdere og inviterte gjester i Lilletunstova i Kafé Kampus.

 

2013

Onsdag 4. desember kl. 19.00: Nobelprismøtet 2013, Kilden, Foaje Nord.

Årets Nobelpriser, samt Abelprisen og Holbergprisen, ble presentert gjennom åtte informative og underholdende foredrag, Disse vil også bli trykket i årboken for 2013, som utkommer høsten 2013.

Programmet for Nobelprismøtet finner du her.

Det godt besøkte arrangementet var et samarbeid mellom Agder Vitenskapsakademi, Kristiansand Filosofikafé og Kilden Kulturdrift.

Sommermøtet 5. september 2013: Ernst Håkon Jahr om Ivar Aasen og norsk språkstrid.

Akademiets sommermøte ble avholdt på Gimle Gård torsdag 5. september kl. 18.

Program:
Minneord om Else Marie Jacobsen ved Janne Leithe *).
Foredrag ved professor John Grue, UiA: «Forskerprofil: Enok Palm»
Foredrag ved preses, professor Ernst Håkon Jahr:
«Perspektiv på Ivar Aasen og norsk språkstrid i Språkåret 2013.»

Etter dette programmet, som var åpent for publikum, ble det avholdt et kort lukket medlemsmøte med ett punkt på dagsorden: Bekreftelse av innvalget av nye medlemmer.

Etter møtet var det sosial sammenkomst med aftensbuffet for akademimedlemmer, foredragsholdere og inviterte gjester i Lilletunstova i Kafé Kampus.

*) Minneord om medlemmer som har gått bort tas inn i årbøkene. På grunn av tidsnød kan det på medlemsmøtene heretter bare bli holdt minnetaler om avdøde medlemmer som var bosatt på Agder. Referatene fra foregående medlemsmøter vil heller ikke lenger bli lest på medlemsmøtene, men vil følge med disse innkallingene (se nedenfor).

 

Vårmøtet 25. april 2013:


Møtet ble holdt på Gimle Gård fra kl. 18.00 til 20.30.
Preses Ernst Håkon Jahr ønsket velkommen og ledet møtet.

Frida Forsgren foredro om et av maleriene som henger på Gimle Gård; «Landskap i storm med kors», ukjent maler, ukjent årstall. Foredraget inngår i en serie som trykkes i årbøkene, og som tenkes utgitt i bokform senere.


Svein Harberg (Stortinget), Siri Mathiesen (NHO), Sigbjørn Sødal (UiA) og Tor Aagedal (UiA) innledet til debatt over temaet «Organisering av universitets- og høgskolesektoren i Norge». Innledningsforedragene vil bli trykket i årboken. De følgende hadde innlegg eller replikker i debatten etterpå: Leiv Storesletten, Thor Einar Hanisch, Knut Brautaset, Ernst Håkon Jahr, Svein Harberg, Sigbjørn Sødal, Frank Reichert, Tor Aagedal.
Preses takket innlederne og overrakte hver av dem Snartemokruset.


Etter møtet på Gimle Gård var det som vanlig hyggelig sosial sammenkomst for medlemmer og inviterte gjester i Lilletunstova på Universitetet.

Vintermøtet 7. februar:

 

Agder Vitenskapsakademi arrangerte sitt vintermøte 2013 på Gimle Gård torsdag 7. februar kl. 18.

Følgende program ble gjennomført:

Foredrag v/ professor Paul Leer-Salvesen:
«Mad or Bad? - En refleksjon om skyld og utilregnelighet etter 22. juli 2011.»

Minneord om medlemmer fra Agder som har gått bort:
professor Finn Benestad (v/ professor Per Kjetil Farstad), og professor Morten Tveitereid (v/ universitetsdirektør Tor Aagedal)

 

2012

Onsdag 28. november: Markering av årets Kavli- og Gunnerus-prisvinnere

Markering av årets Kavli- og Gunnerus-prisvinnere fant sted i auditorium C2-036 på UiA, Campus Grimstad onsdag 28. november kl. 19.00. Preses, professor Ernst Håkon Jahr ønsket velkommen, og professor Rolf T. Nossum ledet møtet som ble arrangert av Agder Vitenskapsakademi i samarbeid med UiA.

Kavlipris-foredrag

Kavliprisen i astrofysikk ble delt mellom David C. Jewitt, Jane X. Luu og Michael E. Brown for deres oppdagelser i det ytre solsystemet.
Universitetslektor Morten Brekke ved UiA presenterte deres arbeid.

Kavliprisen i nanovitenskap ble tildelt Mildred Dresselhaus for banebrytende bidrag på energioverføringer i nanomateriale.
Førsteamanuensis Turid Knutsen ved UiA presenterte hennes arbeid.

Kavliprisen i nevrovitenskap ble delt mellom Cornelia Isabella Bargmann, Winfried Denk og Ann M. Graybiel. De fikk prisen for å ha belyst hvordan hjernen mottar og reagerer på sansefornemmelser som syn, lyd og berøring.

Gunneruspris-foredrag

Gunnerusprisen for bærekraft 2012 ble tildelt Kamal Bawa for forskning på populasjonsbiologi i tropisk skog i Sentral-Amerika og for å ha fornyet vår tenkning om økologi og evolusjon av skogstrær. Direktør Svein Tveitdal fortalte om dette arbeidet.

Lars Vegard-forelesning
Professor Alv Egeland, UiO, foreleste over temaet: konflikter og samarbeid mellom Birkeland og Eyde.

Onsdag 5. desember: Nobelmøte

Årets presentasjon av Nobel, Abel og Holbergprisvinnere fant sted onsdag 5. desember kl. 19.00 i auditorium Arne Garborg, B1-006, UiA Campus Kristiansand. Møtet ble arrangert i samarbeid med Kristiansand Filosofikafé.

Årets foredragsholdere var:
M Azam Mansoor, professor UiA, Nobelprisen i kjemi 2012
Hans Herlof Grelland, professor UiA, Nobelprisen i fysikk 2012
Kjell A Grøttum, overlege em. SSHF, Nobelprisen i fysiologi eller medisin 2012
Andreas Lombnæs, professor UiA, Nobelprisen i litteratur 2012
Olav Arild Abrahamsen, førsteamanuensis UiA, Nobels fredspris 2012
Theis Theisen, professor UiA, Nobels minnepris i økonomi 2012
Universitetslektor Hans Petter Sand UiA, Holbergs internasjonale minnepris 2012
Inger Johanne Håland Knutson, førsteamanuensis UiA, Abelprisen 2012

Akademiets preses, professor Ernst Håkon Jahr ledet møtet sammen med førsteamanuensis Håvard Løkke fra Kristiansand Filosofikafé.

Sommermøte og årsmøte 6. september 2012: Kvantefysikk i lærebøkene

Hovedforedrag ved førsteamanuensis Reidun Renstrøm, Universitetet i Agder: Hvorfor formidler fysikklærebøkene en falsk historie om utviklingen av kvantefysikken?
Årsmøte med behandling av årsmelding, årsregnskap og valg.
Referat fra sommermøte/årsmøte 2012.

Vårmøte 26. april: Christian IV and Shakespeare

Møtet ble avholdt 26. april kl. 18.00 på Gimle Gård.
Hovedforedrag ved professor Richard Wilson, Cardiff University: The Northern Star: Christian IV and Shakespeare.
Referat fra vårmøtet 2012

 

Vintermøte 2. februar: Bibeloversettelse

Vintermøtet i Agder Vitenskapsakademi fant sted på Kristiansand Katedralskole Gimle torsdag 2. februar kl. 18. Professor Hallvard Hagelia ved Ansgar Teologiske Høgskole foreleste over temaet "Er det mulig å oversette Bibelen?". Forfatter Paal-Helge Haugen skulle forelest over temaet "Bibelomsetjing som restaurering", men han måtte dessverre melde forfall pga. sykdom.

Preses, professor Ernst Håkon Jahr holdt minnetale over professor Knut Fintoft. Professor Paul Leer-Salvesen holdt minnetale over professor Aksel Magnus Valen-Sendstad. Begge disse akademiemedlemmene gikk bort i april 2011.

Referat fra vintermøtet 2012.

2011

Kunnskap og opplysning - til nytelse og nytte...

Jacob Aall-prosjektet, Næs jernverksmuseum og Agder vitenskapsakademi arrangerte 9. - 10. desember 2011 Kunnskap og opplysning - til nytelse og nytte... - et seminar i tre deler med utgangspunkt i Jacob Aalls opplysningsvirksomhet og hans engasjement for universitetssaken 1809-11. Seminaret fant sted på Nes Verk i Tvedestrand og på Arendal bibliotek. Les mer om programmet for seminaret her. Søndag 11. desember ble universitetsjubileet så markert med festmøte i Arendal gamle rådhus og festmiddag på Clarion Hotell Tyholmen. Statsråd Tora Aasland og fylkesmann i Aust-Agder Øystein Djupedal var blant de feststemte talerne. Et annet høydepunkt var fremføringen av Kantate til universitetsfesten i Arendal 11.12.1811 av Nicolai H. Jæger og Johan P. Schultz. Kantaten var nyarrangert av professor Konrad Øhrn, UiA og ble fremført av Søm Vokalensemble og Det norske fløyteensemble.

Bakgrunn for seminaret og jubileumsfesten:
I år er det to hundre år siden det endelig ble gitt klarsignal til at Norge skulle få sitt eget universitet. I samtida ble denne begivenheten feiret over hele landet med storstilte festarrangementer. I tilknytning til tohundreårsjubileet for "u niversitetsfesten" inviterer Jacob Aall-prosjektet/Næs Jernverksmuseum til et todagers seminar, hvor vi ønsker å sette fokus på det sterke engasjementet for opplysning, undervisning og kunnskap som kom til uttrykk på mange vis i tidsrommet før og etter 1811, både i Agder-regionen og på det nasjonale planet.

Her kan du se noen bilder fra opplysningsseminaret og jubileumsfesten:

Tirsdag 6. desember kl 19.00: Nobelmøte.

Årets nobelprisvinnere, samt Holberg- og Abelprisvinnere, ble presentert på Akademiets Nobelmøte 6. desember 2011. Følgende bidro med presentasjoner:

Førsteamanuensis Olav Abrahamsen: Nobels fredspris 2011
Førsteamanuensis Terje Ekeland: Nobelprisen i kjemi 2011
Professor Hans Herlof Grelland: Nobelprisen i fysikk 2011
Professor Kjell Arne Grøttum: Nobelprisen i fysiologi eller medisin 2011
Professor Unni Langås: Nobelprisen i litteratur 2011
Professor Jochen Jungeliges: Nobels minnepris i økonomi 2011
Professor, viserektor, Marit Aamodt Nielsen: Holbergprisen 2011
Professor, visepreses, Leiv Gunnar Storesletten: Abelprisen 2011

Møtet fant sted i Sal 1 i Sigurd Køhns hus på UiA, Kristiansand.

Møtet ble arrangert av Agder Vitenskapsakademi i samarbeid med Kristiansand Filosofikafé.

Årsmøte og årsfest i Akademiet 28.10.11

Akademiets årsmøte og årsfest ble avholdt 28. oktober, og i sin velkomsttale ga Ernst Håkon Jahr de tilstedeværende en oversikt over akademiets virksomhet siden revitaliseringa av akademiet i 2002. Fem nye medlemmer ble i år ønsket velkommen, noe som bringer akademiets samlede medlemstall opp i hele 219. Årboka for 2010 ble presentert, en fyldig utgave som blant annet inneholder alle foredragene fra akademiets møter gjennom året. Årsmøtet bød denne gang på to foredrag: Ernst Håkon Jahr foredro om "Forslaget fra biskop Gunnerus i 1771 om et norsk universitet i Kristiansand", og professor Jahn Holljen Thon talte over temaet "Nicolai Wergelands Mnemosyne". Les mer om årsmøtet og årboka her.


Torsdag 8. september kl 18.30: Sommermøte, Kristiansand katedralskole Gimle.

Årets sommermøte i akademiet ble avholdt torsdag 8. september kl.18.30 på Kristiansand katedralskole Gimle. Arrangementet fant sted i det nye møterommet "Boksamlingen" i underetasjen.

Møtet startet med at lektor Atle Evje presenterte den store og verdifulle boksamlingen som Kristiansand katedralskole Gimle har opparbeidet seg gjennom årene.

UiA-professorene Ulla-Brit Lilleaas og Unni Langås holdt foredrag om Kjønnsforskning sett fra henholdsvis den samfunnsvitenskapelige og humanistiske forskningstradisjonen.

Rektor ved UiA, professor Torunn Lauvdal holdt minnetale over professor Bjørg Aase Sørensen.


Akademiets vårmøte ble holdt på Gimle Gård 28. april fra kl. 18.30-21.00.

Preses, professor Ernst Håkon Jahr, ønsket foredragsholdere, medlemmer, gjester og publikum ellers velkommen. Ifølge møteboka var 18 akademimedlemmer og 18 innbudte til stede.

Ved begynnelsen av møtet meddelte preses Jahr at akademiets medlem fra 2002, professor dr. theol. Aksel Magnus Valen-Sendstad, gikk bort 9. april 2011. Minnetale vil bli holdt på et senere møte i Akademiet.

Akademisekretæren refererte medlemsmøtet 3.2.2011. Vedtak: Godkjent.

Kunsthistorikeren, førsteamanuensis Frida Forsgren, UiA, presenterte Christian Hornemans maleri av Gimle Gårds Bernt Holm i serien malerier på Gimle Gård.

Førsteamanuensis ved UiA, Helje Kringlebotn Sødal, holdt foredrag i serien Agderforskere før UiA, tema J. C. Heuch, biskop i Kristiansand 1889-1904.

Kveldens hovedforedrag ble holdt av førsteamanuensis ved UiA, Audun Slettan, tema Flått og flåttbårne sykdommer, hysteri eller trussel?

Disse ytret seg til foredragene og fikk respons av foredragsholderne: Pål Repstad, Else Marie Jakobsen, Leiv Gunnar Storesletten, Tone Skarpaas, Svein Gunnar Gundersen, Kjell A. Grøttum, Marit Aamodt Nielsen, Andreas G. Lombnæs, Alf Kjetil Igland og Werner Martin Hausen.

Etter møtet på Gimle Gård var det som vanlig hyggelig sammenkomst i Lilletunstova på Universitetet, med bordtale av preses og kommentarer til kveldens foredrag.

Torsdag 3. februar kl.18.30: Vintermøte, Gimle Gård

Program:
Hovedforedrag ved tidl. språkdirektør, professor Sylfest Lomheim, UiA.
Minnetale over akademimedlem og viserektor ved UiA, professor Per Kristian Egeberg.
Presentasjon av maleri i Bernt Holms samling, ved førsteamanuensis Frida Forsgren, UiA.


2010

Lars Vegard-forelesningene og presentasjon av Kavli-prisvinnerne 2010
Tirsdag 30. november kl 1230 - 1700
Sted: Campus Grimstad, Auditorium CG-C2 036

1230 - 1300 Kaffe i amfiet ved hovedinngangen
1300 - 1320 Åpning ved Preses i Agder Vitenskapsakademi,
Professor Ernst Håkon Jahr
Møteleder: Akademisekretær Thor Einar Hanisch
LARS VEGARD forelesningene
1320 - 1400 Lars Vegard, Mennesket, forskeren og læreren
Johs. G. Torstveit, medforfatter av boka om Lars Vegard
1400 - 1440 Historien om Nordlyset - fra myter til moderne forskning. Pål Brekke, Seniorrådgiver, Norsk Romsenter.
1440 - 1500 Pause, kaffe i amfiet.

Kavli-prisvinnerne
1500 - 1510 Professor Jose J. Gonzales, UiA: Fred Kavlis bakgrunn
1510 - 1530 Førsteamanuensis Turid Knutsen, UiA, presenterte vinnerne av Kavliprisen i nanoteknologi:
Donald M. Eigler og Nadrian C. Seeman "for their development of unprecedented methods to control
matter on the nanoscale"
1530 - 1550 Universitetslektor Morten Brekke, UiA, presenterte vinnerne av Kavliprisen i Astrofysikk:
Jerry E. Nelson, Raymond N. Wilson og James R. P. Angel
"for their contributions to the development of giant
telescopes"
1600 - 1645 Astroshow: En kosmisk reise ut i universet.
Pål Brekke, Seniorrådgiver, Norsk Romsenter.
1645 - 1700 Avslutning
1700 - 1900 Middag for inviterte

Arrangør Agder Vitenskapsakademi i samarbeid med UiA, Campus Grimstad.
Arrangementet ble støttet av Vegårshei Kommune.

Nobelmøte i Byhallen, Kristiansand onsdag 1. desember
Agder Vitenskapsakademi og Kristiansand Filosofikafé inviterte til årets Nobelmøte onsdag 1. desember kl. 19 i Byhallen, til foredrag om årets vinnere av Nobelprisene, Abelprisen og Holbergprisen.
Foredragsholdere var:
Leiv Storesletten, Marit Aamodt Nielsen, Hans Grelland, Eli Marie Drange, Mohammed Azam Mansoor, Olav Abrahamsen, Dag Olav Andersen og Kristin Dale.
Møteledere var Ernst Håkon Jahr og Alf-Kjetil Igland.


Årsmøte og årsfest i Akademiet
Agder Vitenskapsakademi avholdt sitt årsmøte med årsfest i Klubben Selskapslokaler i Kristiansand fredag 29. oktober 2010 med 60 medlemmer og gjester fra inn- og utland til stede.

Under årsmøtet hilste preses, professor Ernst Håkon Jahr, 10 nye medlemmer velkommen. 6 av de nye medlemmene var til stede og mottok sine medlemsdiplom. Akademiet har nå nesten 220 medlemmer.

Professor Jerzy Fedorowski fra Adam Mickiewicz-universitetet i Poznan takket på vegne av de nye medlemmene. Dosent Erling Møldrup fra Århus, den andre av de nye utenlandske medlemmene, er en av de fremste klassiske gitaristene i Norden. Han gledet forsamlingen med tre musikknummer seinere under middagen.

Preses Jahr gikk gjennom årsmeldingen for 2009, og la spesielt vekt på at akademiet i fjor etablerte en egen avdeling i Poznan, Polen: "Poznan Chapter of Agder Academy." Antakeligvis er dette første gang i historien at et vitenskapsakademi etablerer en avdeling i et annet land. Professor Jacek Fisiak er leder av styret i Poznan-avdelingen, og han rapporterte til årsmøtet om aktiviteten så langt. Årsmøtet vedtok deretter årsmelding og regnskap for 2009. Forsamlingen vedtok videre en del statuttendringer for akademiet, og valgte nytt styre. Ernst Håkon Jahr ble gjenvalgt som preses. Med seg i styret får han Leiv Storesletten, Marit Aamodt Nielsen, Per Kjetil Farstad og Ove Aanensen. Til varamedlemmer ble valgt Gunvor Lande, Rolf Nossum, Barbro Grevholm og May-Brith Ohman Nielsen. Thor Einar Hanisch og Torkel Hurvenes ble gjenvalgt som henholdsvis akademisekretær og revisor. Valgkomiteen ble gjenvalgt, med Jose J. Gonzalez som leder, medlemmer er Gunhild Hagestad, Marie Luiza Cestari og Roy T. Eriksen. De som nå går ut av styret etter lang fartstid, er Olav Skjevesland, Tore Austad og Svein Gunnar Gundersen.

Årsmøtetforedraget ble i år holdt av forfatter Arild Stubhaug, som foredrog om "Den lange linja - Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 250 år." Vitenskapsselskapet i Trondheim (DKNVS) er landets eldste akademi, og feirer et kvart tusenår i år. Det ble stiftet i 1760. Blant gjestene på årsmøtet var preses i DKNVS, professor Steinar Supphellen.

Under årsfesten ble årets priser delt ut av preses: Sørlandets Kompetansefonds forskningspris gikk i år til professor Gunhild Hagestad, og den populærvitenskapelige prisen til professor Steen Koekebakker, begge fra Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, UiA. Prisene er på henholdsvis 30.000 og 20.000 kroner og et fotografi av Olav Breen.

Preses leste fra begrunnelsene for prisene:
Forskningsprisen: "Professor Gunhild Hagestad har publisert til sammen nærmere 100 vitenskapelige artikler, bøker og bokkapitler. Hun har forsket om betydningen for familiestruktur og livsløp av at et samfunn har en økende andel eldre. Videre har hun forsket om virkninger av skilsmisser midt i livet, og om fordeling av innflytelse, belastning og hjelp i familier med tre generasjoner, samt sosialpolitiske implikasjoner av bestemte demografisk og kulturelle endringer. Hun er opptatt av roller og relasjoner, innenfor og på tvers av generasjoner, også i et tre-generasjonsperspektiv. De siste årene har hun bl.a. vært leder av et forskningsprosjekt om 'Besteforeldre og barns oppvekstvilkår' og deltatt i NorLAG, som er en studie av livsløp, aldring og generasjoner. Dette er Norges første landsomfattende aldringsstudie av et større format, der en undersøker de sentrale overganger i andre halvdel av livet. Gunhild Hagestad innstilles av juryen til Sørlandets Kompetansefonds forskningspris for 2010. Juryen anser henne som en kandidat i verdensklasse, og tildelingen til henne har full tilslutning i juryen."

Den populærvitenskapelige prisen: "Årets populærvitenskapelige pris tildeles professor Steen Koekebakker. Etter juryens vurdering er han en klar kandidat som oppfyller kriteriet i retningslinjene for prisen. Han har formidlet innsikt basert på solid faglig kompetanse på en slik måte at den har blitt direkte anvendbar for sentrale aktører i finansfeltet. Han har foretatt faglige analyser og vurderinger av et produkt som er for komplisert for de fleste å gi en samlet vurdering av. Årets bidrag handler om å bruke kompetanse til å involvere seg mer direkte i aktuelle samfunnsprosesser og påvirke sentrale samfunnsaktører, i dette tilfelle innenfor finansfeltet. Steen Koekebakker har gjennom sitt formidlingsarbeid om 'strukturerte spareprodukter' ivaretatt den kritiske og uavhengige funksjon som et moderne universitet skal ha. Han har samtidig vist at det å ivareta universitetets samfunnsmessige mandat, iblant kan innebære at en må ta stilling til og velge side i pågående konflikter. Hans innsats bærer preg av et sterkt engasjement og trygghet for at kompetanse i økonomisk analyse kan være av stor praktisk og økonomisk betydning for mange mennesker."

Preses takket juryene for det betydelige arbeidet som var gjort med å vurdere priskandidatene. I juryen for forskningsprisen sitter Jose J. Gonzalez, Svein Gunnar Gundersen, Unni Langås og Finn Benestad; for den populærvitenskapelige prisen Trygve Breiteig, May-Brith Ohman Nielsen, Martin Skjekkeland, Anne Marie Støkken og Morten Tveitereid.

Professor Steen Koekebakker, som samtidig også var innvalgt som nytt medlem av akademiet, kunne ikke være til stede på årsmøtet. Han fikk derfor medlemsdiplom og pris overrakt av preses i Kraghallen ved UiA et par dager seinere.

Truer hummerfiskerne hummeren? Debattmøte i Byhallen, Kristiansand torsdag 7. oktober
I anledning starten på årets hummerfiske arrangerte Agder Vitenskapsakademi, Agderkultur, Gabriel Scott Selskabet og MC Torsøs legat hummerdebattmøte torsdag 7. oktober kl. 19.00.

Forsker ved Statens havforskningsinstitutt, avd. Flødevigen, dr. Even Moland holdt et meget interessant og informativt foredrag med tittelen Hummeren, en truet art, hva viser nyere forskning?

Videre kåserte Sven Kåre Larsen fra Treskoposten underholdende om Hummeren i Gabriel Scotts litteratur. Kaffe og kringle ble servert til ca. 50 fremmøtte i Byhallen i Kristiansand.

Fysiografens pris for unge forskere til Helle Mellingen

Vest-Agder fylkeskommune har skrevet om tildelingen av Fysiografens pris for unge forskere til ph.d. Helle Mellingen. Hun arbeider som prosjektleder for "Likestilling som regional kraft" i fylkeskommunen. Prisen er en anerkjennelse av det arbeidet Helle gjorde som stipendiat innenfor temaene kjønn, seksualitet og religiøs identitet.

 

Share on Facebook

Logg inn