Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

noen

Forskningspriser

 

Agder Vitenskapsakademi deler hvert år ut to priser på vegne av Sørlandets kompetansefond: Sørlandets Kompetansefonds Forskningspris og Sørlandets Kompetansefonds Populærvitenskapelige Pris.

 

Videre deler Akademiet ut Fysiografens Forskningspris til yngre forskere. Prisen er opprettet på grunnlag av en gave fra Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund til Agder Vitenskapsakademi ved jubileet i 2012. Denne prisen lyses ut i oddetalls år.

 

Akademiet deler også ut Agder Vitenskapsakademis Forskningspris til yngre forskere, opprettet på grunnlag av en gave fra akademimedlem professor Michael Schulte i 2014. Denne prisen lyses ut i partalls år.

 

Se listen over prisvinnere og årbøkene for omtale av de enkelte prisutdelingene.

 

 

 

 

Statutter for priser (ajour august 2017)

Agder Vitenskapsakademi deler ut fire priser: Sørlandets Kompetansefonds forskingspris, Sørlandets Kompetansefonds pris for populærvitskapleg forsking, Fysiografens forskningspris til yngre forskere, og Agder Vitenskapsakademis forskningspris til yngre forskere.

Styret oppnevner to pris-juryer med 4 medlemmer i hver, en jury for priser i humaniora/samfunnsfag og en jury for priser i realfag/medisin. Jurymedlemmene oppnevnes med funksjonstid 4 år, men slik at ikke alle medlemmene i en jury skiftes ut samtidig.

Sørlandets Kompetansefonds forskingspris

 1. Prisen vert delt ut av Agder Vitenskapsakademi for eitt eller fleire vitskaplege arbeid.
 2. Prisen vert delt ut årleg, annan kvar gong i humaniora/samfunnsfag (i oddetals år) og realfag/medisin (i partals år).
 3. Prisen er på NOK 30.000 og eit diplom eller bilete.
 4. Prisen går til ein forskar knytta til Agder. Prisen kan delast mellom fleire forskarar som har samarbeidd om eitt eller fleire arbeid.
 5. Juryen legg fram si innstilling til Agder Vitenskapsakademi. Styret utnemner prisvinnar/prisvinnarar på bakgrunn av innstillinga frå juryen.
 6. Medlemmene av Agder Vitenskapsakademi kan føreslå priskandidatar innan ein frist sett av styret. Forslaget på kandidat skal innehalde ei grunngjeving på 1-3 sider og ei liste over publiserte forskingsarbeid.
 7. Prisen vert delt ut av Preses på årsfesten.
 8. Prisen vart fyrste gong delt ut i 2004.

Styret gjorde i sak S.20.2017, etter innspel frå juryen, dette vedtaket om kunstfagleg forsking:
Presisering: Publiserte og fagfellevurderte arbeider som gransker, reflekterer og teoretiserer over kunstfaglige temaer regnes som vitenskapelige, men forøvrig kvalifiserer kunstnerisk produksjon og utøvelse ikke for Sørlandets Kompetansefonds Forskningspris.

Sørlandets Kompetansefonds pris for populærvitskapleg formidling

 1. Prisen vert delt ut av Agder Vitenskapsakademi for omfattande vitskapleg formidling til allmenta.
 2. Prisen vert delt ut årleg, annan kvar gong i humaniora/samfunnsfag (i partals år) og realfag/medisin (i oddetals år).
 3. Prisen er på NOK 20.000 og eit diplom eller bilete.
 4. Prisen går til ein forskar knytta til Agder. Prisen kan delast mellom fleire forskarar som har samarbeidd om eitt eller fleire arbeid.
 5. Juryen legg fram si innstilling til Agder Vitenskapsakademi. Styret utnemner prisvinnar/prisvinnarar på bakgrunn av innstillinga frå juryen.
 6. Medlemmene av Agder Vitenskapsakademi kan føreslå priskandidatar innan ein frist sett av styret. Forslaget på kandidat skal innehalde ei grunngjeving på 1-3 sider.
 7. Prisen vert delt ut av Preses på årsfesten.
 8. Prisen vart fyrste gong delt ut i 2004.

Fysiografens forskningspris til yngre forskere

 1. Prisen er opprettet på grunnlag av en gave fra Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund til Agder Vitenskapsakademi ved jubileet i 2012.
 2. Prisen tildeles av Agder Vitenskapsakademi for ett eller flere forskningsbidrag innen matematisk-naturvitenskapelige fag, medisin, og teknologiske fag.
 3. Prisen tildeles en yngre forsker tilknyttet Agder. Prisen kan deles mellom flere bidragsytere som har samarbeidet om ett eller flere arbeider.
 4. Juryen legger fram en innstilling til Agder Vitenskapsakademi. Styret for Agder Vitenskapsakademi utnevner prisvinner/prisvinnere på bakgrunn av innstillingen fra juryen.
 5. Medlemmer av Agder Vitenskapsakademi kan foreslå priskandidater innen en frist satt av styret. Kun personer yngre enn 35 år kan nomineres. Forslaget på kandidat skal inneholde en begrunnelse på 1-2 sider. Det skal legges ved publikasjonsliste.
 6. Prisen deles ut av Preses under akademiets årsfest.
 7. Prisen er på NOK 10.000 og et diplom eller bilde.
 8. Prisen kan lyses ut hvert annet år, og ble med disse statuttene første gang utlyst i 2015.

Agder Vitenskapsakademis forskningspris til yngre forskere

 1. Prisen er opprettet på grunnlag av en gave fra akademimedlem professor Michael Schulte til Agder Vitenskapsakademi i 2014.
 2. Prisen tildeles av Agder Vitenskapsakademi for ett eller flere forskningsbidrag innen humanistiske fag eller samfunnsfag.
 3. Prisen tildeles en yngre forsker tilknyttet Agder. Prisen kan deles mellom flere bidragsytere som har samarbeidet om ett eller flere arbeider.
 4. Juryen legger fram en innstilling til Agder Vitenskapsakademi. Styret for Agder Vitenskapsakademi utnevner prisvinner/prisvinnere på bakgrunn av innstillingen fra juryen.
 5. Medlemmer av Agder Vitenskapsakademi kan foreslå priskandidater innen en frist satt av styret. Kun personer yngre enn 35 år kan nomineres. Forslaget på kandidat skal inneholde en begrunnelse på 1-2 sider. Det skal legges ved publikasjonsliste.
 6. Prisen deles ut av Preses under akademiets årsfest.
 7. Prisen er på NOK 10.000 og et diplom eller bilde.
 8. Prisen kan lyses ut hvert annet år, første gang i 2016.

Styret gjorde i sak S.28.2017, jfr sak S.20.2017, dette vedtaket om kunstfaglig forskning: Publiserte og fagfellevurderte arbeider som gransker, reflekterer og teoretiserer over kunstfaglige temaer regnes som vitenskapelige, men forøvrig kvalifiserer kunstnerisk produksjon og utøvelse ikke for Agder Vitenskapsakademis forskningspris til yngre forskere.

Share on Facebook

Logg inn