Hopp til innhold

noen

Møter i Agder Vitenskapsakademi 2020

Vitenskapsperspektiver på bærekraftsmålene

Agder Vitenskapsakademi starter i 2020 en ny og svært aktuell møteserie med tittel Vitenskapsperspektiver på bærekraftsmålene.

Første møte arrangeres 27. februar 2020, og dreier seg om Bærekraftsmål 4: God utdanning. 

Se hele programmet for vintermøtet her: Vintermøtet 27. februar 2020

Vintermøtet, Gimle gård 27. februar

Kl. 18.00 Medlemsinformasjon og minnetaler

Kl. 18.30 TEMA: Bærekraftmål 4: God utdanning.

Professor May-Brith Ohman Nielsen, historie, UiA, preses AVA:

Vitenskapene og bærekraftsmålene, mangfold i perspektiver, forskningsfelt og kunnskapsproduksjon.  Innledning til møteserien.

Professor Gro-Renée Rambø, språkvitenskap, UiA: 

Hjertespråk og tankespråk – morsmål, andrespråk og fremmedspråk for god utdanning og livslang læring

Professor Martin Carlsen, matematikkdidaktikk, UiA:

Grunnleggende matematikkompetanse – essensielt for danning og sosioøkonomisk utvikling.

Professor Ilmi Wilbergh, pedagogikk, UiA.

Overordnede begrep om bærekraftig utdanning – sett fra danningsteoretisk allmenndidaktikk.

Førsteamanuensis Kirsten Sivesind, pedagorikk, UiO:

Hvordan skape god utdanning i en globalisert tidsalder? Sammenliknende læreplanstudier gir flere svar.

Se også arrangementer.


Ny preses i Agder Vitenskapsakademi

May-Brith Ohman Nielsen er blitt valgt til ny preses i Agder Vitenskapsakademi etter Ernst Håkon Jahr, som ikke ønsket gjenvalg.

May-Brith Ohman Nielsen er professor i moderne historie ved Universitet i Agder. Hun har skrevet en lang rekke bøker og vitenskapelige artikler, og vunnet flere priser for sitt arbeid.

Ernst Håkon Jahr er professor emeritus i språkvitenskap ved Universitetet i Agder og var rektor ved universitetet i årene 2001 – 2007. Han har ledet vitenskapsakademiet fra 2002 frem til i dag, og etableringen av akademiet bidro til utviklingen av det akademiske miljøet rundt universitetet.

På medlemslista til Agder Vitenskapsakademi står det i dag rundt 300 innvalgte medlemmer fra hele Europa, og til årsfestene kommer det akademikere fra fjern og nær. Medlemsmøtene på Gimle Gård er godt besøkt. Vitenskapsakademiet deler ut tre høythengende priser.

Ernst Håkon Jahr overlater klubba til May-Brith Ohman Nielsen etter 17 år

Ernst Håkon Jahr overlater klubba til May-Brith Ohman Nielsen etter 17 år.

Nye medlemmer i Agder Vitenskapsakademi fikk sine diplomer på årsfesten 26. oktober 2018. 


Nordisk inntakskontor for medisinske studier og psykologi

Agder Vitenskapsakademi samarbeider med seks universiteter i Polen, Tsjekkia og Slovakia. På vegne av disse veileder og formidler vi studenter fra nordiske land til deres engelskspråklige studier. Nordisk inntakskontors nettside gir mer utfyllende informasjon. Inntakskontoret bistår søkere til studier i medisin, odontologi, veterinærmedisin,  psykologi, fysioterapi og farmasi. Vi tilbyr kostnadsfri studieinformasjon og veiledning alle hverdager mellom 9.00 og 15.30.

Nordisk inntakskontor for medisinske studier og psykologi:
Tlf. (+47) 38141957 / 38141475 / 38141105
E-post: medicalstudies@uia.no eller chat med oss på www.medicalstudies.no

Nyheter

Share on Facebook