Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

noen

Fra utdelingen av medlemsdiplomer i 2019

Ni kan bli medlem av akademiet 

Da fristen var gått ut den 1. juni i hadde styret mottatt forslag på ni nye medlemmer. Det er noe lavere enn i fjor. Hva det skyldes, kan vi jo bare spekulere på, sier akademisekretær Ragnar Thygesen, men én grunn kan være pandemien. Folk har jo hatt hjemmekontor og ikke hatt den samme anledningen som tidligere år til å drøfte nominasjoner. Forslagene fordeler seg slik:

·        Gruppen Agder (9 plasser): 6

·        Utenfor Agder: (9 plasser): 1

·        Utenfor Norge (7 plasser): 3

Det er ikke helt enkelt å bli medlem av Agder Vitenskapsakademi. Forslag om nytt medlem må være framsatt skriftlig av minst to medlemmer og begrunnes på maksimum én A4-side. Det er særlig vedkommendes dokumenterte vitenskapelige kompetanse eller kunstneriske innsats som skal framheves.

Styret behandlet forslagene tirsdag 16. juni. Så skal de sendes til skriftlig avstemning blant medlemmene. Deretter skal innvalget bekreftes på medlemsmøte torsdag 27. august. På årsfesten den 30. oktober kan nye innvalgte medlemmene kan få et diplom laget av kunstneren Kjell Nupen.

 

Gjenstående møter 2020

Agder Vitenskapsakademi startet i 2020 en ny og svært aktuell møteserie med tittelen Vitenskapsperspektiver på bærekraftsmålene. Vi tar opp tråden på sommermøtet torsdag 27. august. Vi ber alle medlemmer sette av tid til våre gjenstående møter i 2020

  • Sommermøte torsdag 27. august.
  • Medlemsmøte 24.09 (det som ble utsatt i april) Mål 5: Likestilling mellom kjønnene.OBS nyoppsatt etter flytting
  • Årsfest fredag 30. oktober.
  • Nobelmøte torsdag 3. desember er avlyst i år.

 Koronapandemien kan dessverre medføre endringer i møtedatoene. Nye arrangementer kan også komme til.

 

Årsmøtet blir holdt 27. august

Årsmøte i Agder Vitenskapsakademi vil bli holdt på Gimle Gård torsdag 27. august kl. 18.00

I forkant av selve årsmøtet har vi sommerens faglige medlemsmøte der vi fortsetter serien Vitenskapsperspektiver på bærekraftsmålene.

Tema for dagens møte er bærekraftsmål 14: Livet i havet.

Vi sender ut egen invitasjon og program for medlemsmøtet. Vi antar at selve årsmøtedelen vil starte omkring kl. 20.00

 

SAKER TIL BEHANDLING PÅ ÅRSMØTET

1. Årsberetning

2. Regnskap og revisorberetning

3. Valg

 

Husk å melde deg på!

På grunn av coronarestriksjonene ber vi alle som ønsker å delta på medlemsmøtet og årsmøtet om å melde seg på og oppgi telefonnummer ved påmelding. Dette gjelder også deltakere i det påfølgende kveldssetet.

Påmelding til Akademisekretær Ragnar.Thygesen@uia.no

Skulle smittesituasjonen og myndighetenes retningslinjer sist i august tilsi at møtene ikke kan holdes på stedet slik som planlagt, vil de bli avholdt online i samme tidsrom på Zoom. Zoomlenke til arrangementet vil da bli tilsendt de som er påmeldt møtet via e-post. Følg med på AVA sine nettsider for oppdateringer.

Årsfesten

Årsfesten blir arrangert fredag 30. oktober. Det faglige programmet er ikke spikret enda.


Se også arrangementer.


Ny preses i Agder Vitenskapsakademi

Ernst Håkon Jahr overlater klubba til May-Brith Ohman Nielsen etter 17 år

Ernst Håkon Jahr overlater klubba til May-Brith Ohman Nielsen etter 17 år.

May-Brith Ohman Nielsen er blitt valgt til ny preses i Agder Vitenskapsakademi etter Ernst Håkon Jahr, som ikke ønsket gjenvalg.

May-Brith Ohman Nielsen er professor i moderne historie ved Universitet i Agder. Hun har skrevet en lang rekke bøker og vitenskapelige artikler, og vunnet flere priser for sitt arbeid.

Ernst Håkon Jahr er professor emeritus i språkvitenskap ved Universitetet i Agder og var rektor ved universitetet i årene 2001 – 2007. Han har ledet vitenskapsakademiet fra 2002 frem til i dag, og etableringen av akademiet bidro til utviklingen av det akademiske miljøet rundt universitetet.

På medlemslista til Agder Vitenskapsakademi står det i dag rundt 300 innvalgte medlemmer fra hele Europa, og til årsfestene kommer det akademikere fra fjern og nær. Medlemsmøtene på Gimle Gård er godt besøkt. Vitenskapsakademiet deler ut tre høythengende priser.

Nye medlemmer i Agder Vitenskapsakademi fikk sine diplomer på årsfesten 26. oktober 2018. 


Nordisk inntakskontor for medisinske studier og psykologi

Agder Vitenskapsakademi samarbeider med seks universiteter i Polen, Tsjekkia og Slovakia. På vegne av disse veileder og formidler vi studenter fra nordiske land til deres engelskspråklige studier. Nordisk inntakskontors nettside gir mer utfyllende informasjon. Inntakskontoret bistår søkere til studier i medisin, odontologi, veterinærmedisin,  psykologi, fysioterapi og farmasi. Vi tilbyr kostnadsfri studieinformasjon og veiledning alle hverdager mellom 9.00 og 15.30.

Nordisk inntakskontor for medisinske studier og psykologi:
Tlf. (+47) 38141957 / 38141475 / 38141105
E-post: medicalstudies@uia.no eller chat med oss på www.medicalstudies.no

Nyheter

Share on Facebook

Logg inn