Hopp til innhold

noen

Møter i Agder Vitenskapsakademi 2019


Sommermøte 29. august kl. 18.00 på Gimle gård

Program:

Minnetale for professor Jahn Holjen Thon ved professor Bjarne K. Markussen

Utbyggingen av Gimlemoen ved Knut Brautaset, tidl. rektor ved Høgskolen i Agder

Eating as Power and Solidarity ved Ines Heindl, professor ved Europa-Universität Flensburg, Institut für Ernährung, Gesundheit und Sportwissenschaften:

Bekreftelse av innvalget av nye medlemmer 2019

Fri entre, alle velkommen!

Kveldssete etter møtet i rom E 2 009 på UiA. Gi beskjed på e-post til ragnar.thygesen@uia.no om du ønsker å delta! Kr. 200 for mat og drikke, som betales på stedet.

Årsfest 25. oktober

Nobelmøte 4. desember

Mer informasjon om møtene, se arrangementer

Ny preses i Agder Vitenskapsakademi

May-Brith Ohman Nielsen er blitt valgt til ny preses i Agder Vitenskapsakademi etter Ernst Håkon Jahr, som ikke ønsket gjenvalg.

May-Brith Ohman Nielsen er professor i moderne historie ved Universitet i Agder. Hun har skrevet en lang rekke bøker og vitenskapelige artikler, og vunnet flere priser for sitt arbeid.

Ernst Håkon Jahr er professor emeritus i språkvitenskap ved Universitetet i Agder og var rektor ved universitetet i årene 2001 – 2007. Han har ledet vitenskapsakademiet fra 2002 frem til i dag, og etableringen av akademiet bidro til utviklingen av det akademiske miljøet rundt universitetet.

På medlemslista til Agder Vitenskapsakademi står det i dag rundt 300 innvalgte medlemmer fra hele Europa, og til årsfestene kommer det akademikere fra fjern og nær. Medlemsmøtene på Gimle Gård er godt besøkt. Vitenskapsakademiet deler ut tre høythengende priser.

Ernst Håkon Jahr overlater klubba til May-Brith Ohman Nielsen etter 17 år

Ernst Håkon Jahr overlater klubba til May-Brith Ohman Nielsen etter 17 år.

Nye medlemmer i Agder Vitenskapsakademi fikk sine diplomer på årsfesten 26. oktober 2018. 


Nordisk inntakskontor for medisinske studier og psykologi

Agder Vitenskapsakademi samarbeider med seks universiteter i Polen, Tsjekkia og Slovakia. På vegne av disse veileder og formidler vi studenter fra nordiske land til deres engelskspråklige studier. Nordisk inntakskontors nettside gir mer utfyllende informasjon. Inntakskontoret bistår søkere til studier i medisin, odontologi, veterinærmedisin,  psykologi, fysioterapi og farmasi. Vi tilbyr kostnadsfri studieinformasjon og veiledning alle hverdager mellom 9.00 og 15.30.

Nordisk inntakskontor for medisinske studier og psykologi:
Tlf. (+47) 38141957 / 38141475 / 38141105
E-post: medicalstudies@uia.no eller chat med oss på www.medicalstudies.no

Nyheter

Share on Facebook