Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Hopp til innhold

noen

Innvalg av nye medlemmer 2020

Kjære medlemmer av Agder Vitenskapsakademi,

Det er tid for nominering av nye medlemmer til Akademiet! Vi håper på god respons fra dere.

Forslag om nytt medlem må være framsatt skriftlig av minst 2 medlemmer. Forslaget på max. én A4-side skal begrunnes, og det er særlig vedkommendes dokumenterte vitenskapelige kompetanse eller kunstneriske innsats som skal framheves. Sammen med forslaget skal det følge CV og publikasjonsliste. Dere bes spesielt om å nominere yngre kolleger, samt kolleger fra utlandet.

For 2020 har styret åpnet for innvalg av 9 nye medlemmer i gruppen «Agder», 7 i gruppen «Fra Norge utenfor Agder» og 7 i gruppen «Utenfor Norge». Gruppetilhørighet bestemmes av bosted.

Fristen for nominering er 1. juni.

Etter at forslagene er kommet inn, vil styret behandle og prioritere forslagene før de blir sendt til skriftlig avstemning blant medlemmene. Innvalget skal bekreftes i medlemsmøte.

Forslag til nytt medlem sendes akademisekretæren: Ragnar.Thygesen@uia.no

Vennlig hilsen

May-Brith Ohman Nielsen         Ragnar Thygesen

Preses                                           Akademisekretær

_____________________________________________

Dear members of Agder Academy of Sciences and Letters

Time has come for nomination of new members of the Academy! We hereby encourage Academy members to nominate new members.

Nominations of new members should be put forward by at least 2 full members. The nominations, each max. one A4-page, should emphasize the candidate’s documented scientific or artistic contributions. A CV and list of publications must be attached to the nomination. We encourage nominations of younger colleagues, as well as foreign colleagues.

For 2020, the Academy Board has opened up for election of 9 new members from the group “Agder”, 7 from the group “From Norway outside Agder”, and 7 from the group “Foreign members”. Group-affiliation is determined by residency.

Deadline for nomination is June 1, 2020.

Nominations should be sent to the Secretary of the Academy : Ragnar.Thygesen@uia.no

Sincerely,

May-Brith Ohman Nielsen                Ragnar Thygesen

President                                            Academy Secretary

Møter i Agder Vitenskapsakademi 2020

Vitenskapsperspektiver på bærekraftsmålene

Agder Vitenskapsakademi starter i 2020 en ny og svært aktuell møteserie med tittel Vitenskapsperspektiver på bærekraftsmålene.

Første møte ble arrangert 27. februar 2020, og dreide seg om Bærekraftsmål 4: God utdanning. 

Se hele programmet for vintermøtet her: Vintermøtet 27. februar 2020

Vintermøtet, Gimle gård 27. februar

Kl. 18.00 Medlemsinformasjon og minnetaler

Kl. 18.30 TEMA: Bærekraftmål 4: God utdanning.

Professor May-Brith Ohman Nielsen, historie, UiA, preses AVA:

Vitenskapene og bærekraftsmålene, mangfold i perspektiver, forskningsfelt og kunnskapsproduksjon.  Innledning til møteserien.

Professor Gro-Renée Rambø, språkvitenskap, UiA: 

Hjertespråk og tankespråk – morsmål, andrespråk og fremmedspråk for god utdanning og livslang læring

Professor Martin Carlsen, matematikkdidaktikk, UiA:

Grunnleggende matematikkompetanse – essensielt for danning og sosioøkonomisk utvikling.

Professor Ilmi Wilbergh, pedagogikk, UiA.

Overordnede begrep om bærekraftig utdanning – sett fra danningsteoretisk allmenndidaktikk.

Førsteamanuensis Kirsten Sivesind, pedagorikk, UiO:

Hvordan skape god utdanning i en globalisert tidsalder? Sammenliknende læreplanstudier gir flere svar.

Se også arrangementer.


Ny preses i Agder Vitenskapsakademi

May-Brith Ohman Nielsen er blitt valgt til ny preses i Agder Vitenskapsakademi etter Ernst Håkon Jahr, som ikke ønsket gjenvalg.

May-Brith Ohman Nielsen er professor i moderne historie ved Universitet i Agder. Hun har skrevet en lang rekke bøker og vitenskapelige artikler, og vunnet flere priser for sitt arbeid.

Ernst Håkon Jahr er professor emeritus i språkvitenskap ved Universitetet i Agder og var rektor ved universitetet i årene 2001 – 2007. Han har ledet vitenskapsakademiet fra 2002 frem til i dag, og etableringen av akademiet bidro til utviklingen av det akademiske miljøet rundt universitetet.

På medlemslista til Agder Vitenskapsakademi står det i dag rundt 300 innvalgte medlemmer fra hele Europa, og til årsfestene kommer det akademikere fra fjern og nær. Medlemsmøtene på Gimle Gård er godt besøkt. Vitenskapsakademiet deler ut tre høythengende priser.

Ernst Håkon Jahr overlater klubba til May-Brith Ohman Nielsen etter 17 år

Ernst Håkon Jahr overlater klubba til May-Brith Ohman Nielsen etter 17 år.

Nye medlemmer i Agder Vitenskapsakademi fikk sine diplomer på årsfesten 26. oktober 2018. 


Nordisk inntakskontor for medisinske studier og psykologi

Agder Vitenskapsakademi samarbeider med seks universiteter i Polen, Tsjekkia og Slovakia. På vegne av disse veileder og formidler vi studenter fra nordiske land til deres engelskspråklige studier. Nordisk inntakskontors nettside gir mer utfyllende informasjon. Inntakskontoret bistår søkere til studier i medisin, odontologi, veterinærmedisin,  psykologi, fysioterapi og farmasi. Vi tilbyr kostnadsfri studieinformasjon og veiledning alle hverdager mellom 9.00 og 15.30.

Nordisk inntakskontor for medisinske studier og psykologi:
Tlf. (+47) 38141957 / 38141475 / 38141105
E-post: medicalstudies@uia.no eller chat med oss på www.medicalstudies.no

Nyheter

Share on Facebook

Logg inn