Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

noen

Årsmeldinger

ÅRSMELDING FOR 2019 

Vedtatt av styret 5. august 2020 

 

Agder vitenskapsakademi hadde i året 2019 et medlemstall på 318. Ved innvalget blir disse valgt inn i tre kategorier: Medlemmer fra Agder, fra Norge utenfor Agder, og medlemmer utenfor Norge. I 2019 var 91 var registrert som bosatt i Agder, 24 var registrert som bosatte i Norge men utenfor Agder, og 34 var registrert som bosatte utenfor Norge. Dertil var 127 medlemmer passert 70 år og disse blir da registret som «uten gruppetilhørighet». Dertil hadde Akademiet 10 assosierte medlemmer og 3 æresmedlemmer.

 

LEDELSE, STYRE OG VALGTE VERV

 

Etter valget på årsmøtet i 2019 besto styret av professor dr.philos. May-Brith Ohman Nielsen (preses), førsteamanuensis ph.d. Inger Johanne Håland Knutson (visepreses), professor dr.philos. Marit Aamodt Nielsen, professor teol.dr. Hallvard Hagelia og førsteamanuensis ph.d. Margrethe Wold. Vararepresentanter har vært professor ph.d. Vladimir Oleshchuk (1. varamedlem), professor Anne Ryen (2. varamedlem) og professor dr.phil. Michael Schulte (3. varamedlem).  

Professor dr.polit. Ragnar Thygesen ble gjenvalgt som akademisekretær.     

Valgkomiteens medlemmer er professor ph.d. Yuriy Rogovchenko, professor dr.polit. Aslaug Kristiansen, professor dr.philos. Gudlaug Nedrelid, og professor dr.ing. Tor Oskar Sætre.  Revisor har vært Jan Kløvstad.

Etter statuttene velges styremedlemmer og varamedlemmer for to år, mens akademisekretæren velges for ett år. Valgkomiteens funksjonstid er tre år.  Både styremedlemmer og varamedlemmer innkalles til styremøtene.

 

 

MØTEVIRKSOMHET OG REPRESENTASJON

 

I 2019 arrangerte Agder Vitenskapsakademi fire medlemsmøter, hhv. 7. februar, 25. april, 29. august, alle på Gimle Gård, i tillegg til høytidsmøtet og årsfesten den 25. oktober i «Klubben», Kristiansand. I tillegg arrangerte Akademiet den 5. desember, for tolvte år på rad, møte med populærvitenskapelige presentasjoner av årets Nobelpriser, Holbergprisen og Abelprisen. Møtet ble holdt i Rådhuskvartalet i Kristiansand, og var et samarbeid mellom Agder Vitenskapsakademi og Kristiansand Filosofikafé.  

Avgående preses, Ernst Håkon Jahr, representerte Akademiet ved högtidssammanträdet i Kungliga Vetenskapsoch Vitterhets-Samhället i Göteborg i januar, på høytidsdagen i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim i mars, på Det Norske Vitenskaps-Akademis årsmøte i Oslo i mai, ved utdeling av Abelprisen i Oslo i mai og Kavliprisene i Oslo i oktober. 

Påtroppende preses, May-Brith Ohman Nielsen, og akademisekretæren representerte Akademiet ved utdeling av Holbergprisen i Bergen i juni og ved högtidssammanträdet til Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund i desember.

Akademisekretæren representerte akademiet ved högtidssammanträdet i Kungliga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur i Uppsala i november. 

Visepreses Inger Johanne Håland Knutson representerte Akademiet ved utdeling av Gunnerusprisen i DKNVS.

            Det ble avholdt 5 styremøter i Akademiet.

            I tillegg til de ordinære komiteene i akademiet, har styret fra høsten 2019 også hatt en økonomikomite i arbeid.

 

 

PRISVINNERE 2019 

 

Professor dr. phil. Michael Schulte, Universitetet i Agder, ble tildelt Sørlandets Kompetansefonds forskningspris. 

Førsteamanuensis ph.d. Daniel Romero, Universitetet i Agder, ble tildelt Fysiografens pris. 

Førsteamanuensis ph.d. Vivian Kjelland, Universitetet i Agder, ble tildelt Sørlandets kompetansefonds populærvitenskapelige formidlingspris. 

 

 

SKIFTE AV PRESES FOR AGDER VITENSKAPSAKADEMI 

 

Skifte av preses for Akademiet ble markert ved et arrangement i 9. mai i Lilletunstova, Universitetet i Agder. I tillegg til ny preses May-Brith Ohman Nielsen, hyllet en rekke kolleger og representanter fra andre vitenskapsakademier Ernst Håkon Jahr for hans 17-årige ledelse av Akademiet.  

Under Akademiets høytidsmøte 25. oktober ble Ernst Håkon Jahr utnevnt til æresmedlem. I den sammenheng ble det avduket et portrett av ham malt av den polske kunstneren Wlodek Mazanka. 

 

POZNAN CHAPTER  

 

Akademiet har fra 2009 en avdeling i Poznan i Polen, som avlegger separat årsrapport. «Chapteret» ble i 2017 avregistrert i det polske foreningsregisteret, og har fortsatt som en avdeling av AVA under norske bestemmelser. I 2018 gikk professor Jacek Fisiak av som preses for chapteret, og ble etterfulgt av professor Jacek Witkos. Høsten 2018 ble han utnevnt av kongen til Ridder av 1. kl. av Den Kongelige Norske Fortjenstorden. Jacek Fisiak gikk bort 3. juni 2019.  

Den 18. oktober kunne Poznan chapter feire sitt 10-årsjubileum med et omfattende faglig program. Tidligere preses Ernst Håkon Jahr og akademisekretær Ragnar Thygesen representerte Agder Vitenskapsakademi ved anledningen. 

 

 

EILERT SUNDT-PRISEN FOR 2019 

 

Preses Ernst Håkon Jahr var invitert til å stå for prisutdelingen ved Eilert Sundt-prisen 25. april 2019 i Clara Holts auditorium på Gimlemoen. Eilert Sundt-prisen er en årlig konkurranse blant elever i videregående skole i Agder, og administreres av Fakultet for samfunnsvitenskap ved Universitetet i Agder. Elevene inviteres til alene eller i grupper å utføre mindre forskningsprosjekt innen samfunnsfag, og det deles ut priser til de beste prosjektene. Preses holdt en tale forut for prisutdelingen. Talen trykkes i årboka. Akademiet ønsker å ha et årvisst samarbeid med arrangørene av Eilert Sundt prisen.

 

KOMITEER  

 

Redaksjonskomiteen for årboka bestod av Ernst Håkon Jahr, Ragnar Thygesen og Olav Breen.

Økonomikomiteen hadde disse medlemmene: Anne Ryen, Marit Aamodt Nielsen, Ernst Håkon Jahr og Ragnar Thygesen

Prisjuryenes sammensetning har vært som følger:

I humaniora/samfunnsfag:  Ingunn Folkestad Breistein, Gunhild Hagestad, Oddvar Holmesland, Ellen Kathrine Nyhus

I realfag/medisin:  Frode Gallefoss, Margrethe Wold, Stephen Seiler, Tor Oskar Sætre  

 

 

XRISTOS RESEARCH CENTRE  

 

Xristos Research Centre er en del av det store klosteret Leimonos på øya Lesbos i Egeerhavet, der en gruppe andelseiere tilknyttet UiA har gått sammen om å bygge et forskningssenter. Senteret består av et felles biblioteks-/arbeidsrom og sju studioleiligheter. Agder Vitenskapsakademi er den ene av tre store andelseiere i Xristos, og en av de sju leilighetene står gratis til akademiets og medlemmenes disposisjon gjennom hele sommersesongen, som er på 24 uker. I den utstrekning Akademiets leilighet på Xristos ikke benyttes av våre egne medlemmer, får medlemmene av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim og Kungl. Gustav Adolfs Akademieni Uppsala tilbud om å bruke den. Ledig kapasitet utover dette kan benyttes av forskere tilknyttet UiA og andre norske læresteder. I 2019 har Agder Vitenskapsakademis leilighet på Xristos vært benyttet i 12 uker. 

 

 

INNTAKSKONTORET FOR MEDISINSKE STUDIER OG PSYKOLOGI I SENTRAL-EUROPA 

 

Inntakskontoret i Akademiet samarbeidet i 2019 med fire polske, et tsjekkisk og et slovakisk universitet om rekruttering til deres engelskspråklige studier. Inntakskontoret gjennomførte veiledningsvirksomhet overfor et betydelig antall skandinaviske søkere og interesserte. Inntakskontoret i akademiet formidlet i 2019 medisin- og tannlegestudenter til Poznań University of Medical Sciences (PUMS), medisinstudenter til Collegium Medicum ved Nicolaus Copernicus University i Bydgoszcz og Medical University of Gdansk (Polen), og til Masaryk University, Faculty of Medicine i Brno (Tsjekkia).

            Det ble i 2019 innledet samarbeid med University of Veterinary Medicine and Pharmacy i Košice (Slovakia) om rekruttering til deres seksårige studium i veterinærmedisin. Akademiet samarbeidet også med Warsaw International Studies in Psychology (WISP) ved University of Warsaw om rekruttering til deres femårige masterprogram i psykologi. Dette samarbeidet ble avsluttet i november 2019.

            Thor Kristian Hanisch ledet inntakskontoret i AVA.

 

 

AKADEMIETS ØKONOMI  

 

Akademiet mottar tilskudd til driften fra Universitetet i Agder og Rasmussengruppen, og Sørlandets Kompetansefond har bevilget støtte til prisene. Medlemmene betaler egenandel ved sosiale sammenkomster og årsfest.  

            Akademiet har også siden rundt 2005 hatt inntekter fra virksomheten i Nordisk inntakskontor for medisinske studier og psykologi. Siden 2015 har imidlertid ikke virksomheten i inntakskontoret generert et tilstrekkelig overskudd til selve akademidriften. Styret oppnevnte derfor høsten 2019 en økonomikomite for å gjennomgå ulike sider av økonomien i Akademiet og i driften i inntakskontoret og foreslå endringer. Endringene vil kunne gjøres i 2020.

 

 

May-Brith Ohman Nielsen, Preses  

Inger Johanne Håland Knutson, Visepreses  

Margrethe Wold, Styremedlem 

Marit Aamodt Nielsen, Styremedlem  

Hallvard Hagelia, Styremedlem 

Michael Schulte, Varamedlem i styret                                                                                   Anne Ryen, Varamedlem i styret

Vladimir Oleshchuk

Ragnar Thygesen, Akademisekretær 

 

Årsmelding 2018

Årsmelding 2017

Årsmelding 2016

Årsmelding 2015

Årsmelding 2014

Årsmelding 2013

Årsmelding 2012

Årsmelding 2011

Årsmelding 2010

Årsmelding 2009

Årsmelding 2008

Årsmelding 2007

Årsmelding 2006

Årsmelding 2005

Årsmelding 2004

Årsmelding 2003

Årsmelding 2002

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn