Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

noen

Æresmedlemmer


Fra venstre: Knut Brautaset, Ernst Håkon Jahr og Thor Einar Hanisch

Brautaset, Knut, m.sc, m.ed., dosent, UiA, fagfelt reguleringsteknikk, oljehydraulikk, servoteknikk, æresmedlem 2003

Hanisch, Thor Einar, siv.øk. og h.a. NHH, tidl regional høgskoledirektør på Agder, akademisekretær, fagfelt organisasjon og ledelse, medl. 1969, æresmedlem 2014

Jahr, Ernst Håkon, dr.philos., dr.hc.mult. (Poznan og Uppsala), professor, UiA, fagfelt nordisk språkvitenskap, medl. 2002, æresmedlem 2019


Medlemmer

Almås, Elsa Mari, cand.psychol., professor, UiA, fagfelt sexologi, medl. 2017

Alon, Anna, ph.d, professor, UiA, fagfelt regnskap og revisjon, medl. 2019

Alon, Ilan, ph.d., professor, UiA, fagfelt business administration, medl. 2017

Andersen, Anders Johan Wickstrøm, Dr.PH., professor, UiA, fagfelt psykisk helse, medl. 2022

Andersen, Otto, siv.øk., professor, UiA, fagfelt internasjonalisering, medl. 2002

Andersen, Øivind, dr.philos., professor, UiO, fagfelt antikk gresk retorikk og poesi, medl. 2015

Angelo, Elin, ph.d, professor, NTNU, fagfelt musikkpedagogikk, medl. 2019

Armstrong, Charles Ivan, dr.art., professor, UiA, fagfelt britisk litteratur, medl. 2014

Askedal, John Ole, cand.philol., professor, UiO, fagfelt tysk lingvistikk, medl. 2013

Austad, Tore, cand.philol., lektor, tidl. akademisekretær, kirke- og undervisningsminister 1981-83, fagfelt norsk, medl. 1965

Austad, Torleiv, dr.theol., professor, Menighetsfakultetet, fagfelt systematisk teologi, medl. 2003

Barletta, Antonio, ph.d., professor, Università di Bologna, fagfelt teknisk/industriell fysikk, fluiddynamikk, medl. 2008

Barrow-Green, June, ph.d., senior lecturer, Open University, UK, fagfelt matematisk analyse i Frankrike og England i det 19. og første del av det 20. århundre, medl. 2014

Bauer, Alessia, PD Dr., professor, Ecole Pratique des Hautes Etudes (Paris), fagfelt old norse, medl. 2021

Beferull-Lozano, Baltasar, ph.d., professor, UiA, fagfelt elektronikk med spesialisering innen data og matematikk, medl. 2015

Bekken, Otto Borger, ph.d., førsteamanuensis, UiA, fagfelt matematikkdidaktikk, medl. 2006

Benestad, Esben Esther Pirelli, cand.med., professor, UiA, medl. 2017

Bere, Elling Tufte, dr.philos., professor, UiA, fagfelt samfunnsernæring, medl. 2017

Berg, Kirsten Marie Bråten, fagfelt kunstner og kulturformidler, folkemusiker, sanger, kveder og sølvsmed, medl. 2008

Bernt, Jan Fridthjof, dr.jur., professor, UiB, fagfelt forvaltningsrett, kommunalrett, sosial- og helserett, rettskildelære, rettsteori, medl. 2005

Bjorvatn, Bjarne, dr.med., professor, UiB, Senter for internasjonal helse, og WHO, Geneve, fagfelt infeksjonsmedisin, mikrobiologi, internasjonal helse, medl. 2002

Bjorvatn, Kjell, dr.med., professor, UiB, fagfelt odontologi, medl. 2007

Bjøranger, Jan, professor, UiS, fagfelt musikk, spesialområde fiolin og orkester, medl. 2006

Bjørhusdal, Eli, ph.d., professor, Høgskulen på Vestlandet, fagfelt norsk, medl. 2020

Bjørnenak, Trond, dr.oecon., professor, NHH, fagfelt bedriftsøkonomi, økonomisk styring, medl. 2002

Botvar, Pål Ketil, phd, professor, UiA, fagfelt religionssosiologi, medl. 2022

Braunmüller, Kurt, dr.hab., dr.hc. (UiA), professor, Universität Hamburg, fagfelt nordisk språkvitenskap, medl. 2008

Breen, Olav, prosjektleder, UiA, tidl. akademisekretær, fagbokforfatter, medl. 1973

Breistein, Ingunn Folkestad, dr.theol., professor, rektor, Ansgar Teologiske Høgskole, professor II, UiA, fagfelt nyere norsk kirkehistorie, medl. 2008

Breiteig, Trygve, cand.real., dosent, UiA, fagfelt matematikkdidaktikk, medl. 2003

Breivik, Gunnar, dr.scient., professor emeritus, Norges Idrettshøgskole og UiA, fagfelt samfunnsvitenskap, idrettsfilosofi og etikk, medl. 2008

Braadland, Jan Faye, Cand.mag., forfatter, ass.medl. 2020

Burn, Robert P, ph.d., professor, University of Exeter, fagfelt matematikkdidaktikk, medl. 2005

Bøhn, Einar Duenger, ph.d, professor, UiA, fagfelt filosofi, medl. 2018

Baardson, Bentein, fagfelt scenekunst, medl. 2010

Carlsen, Martin, ph.d, professor, UiA, fagfelt matematikkdidatikk, medl. 2019

Cestari, Maria Luiza, dr.philos., professor, UiA, fagfelt matematikkdidaktikk, medl. 2002

Coetzee, John Maxwell, professor, fagfelt English, ass.medl. 2022

Comes, Martina, dr.rer.pol., professor, UiA, fagfelt informatikk, medl. 2013

Conway, John Thomas, ph.d., professor, UiA, fagfelt aerodynamikk og flymekanikk, matematikk, fysikk, medl. 2002

Custodis, Michael, dr.phil.habil., dipl.soz., professor, Institute for Musicology, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, fagfelt historisk musikkvitenskap, medl. 2016

Da Silva, António Barbosa, dr.theol., professor, Ansgar teologiske høgskole, fagfelt systematisk teologi og psykisk helsearbeid, medl. 2006

Dahl-Jørgensen, Knut, dr.med., professor, UiO, fagfelt pediatri, spesialitet sukkersyke blant barn og unge, medl. 2007

Darquennes, Jeroen, ph.d., professor, Université de Namur, visiting professor, Université Saint-Louis, Bruxelles, fagfelt germansk språk og litteratur, kontaktlingvistikk, medl. 2014

de Groot, Kees, professor, Tilburg University, fagfelt worldviews and public mental health, medl. 2021

Dobek, Andrzej, d.sc., dr.hab., professor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, fagfelt fysikk, medl. 2014

Dorfmüller, Joachim, dr.phil.hab., professor, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, fagfelt musikkvitenskap, medl. 2004

Dougherty, Stephen, ph.d., professor, UiA, fagfelt amerikansk litteratur, medl. 2016

Dovland, Olav Kristian, dr.scient., professor, UiA, fagfelt matematisk analyse, medl. 2010

Dybo, Tor, dr.art., professor, UiA, fagfelt rytmisk musikk, spesielt jazz, etnomusikologi, medl. 2006

Dürscheid, Christa, dr.phil.habil., professor, Universität Zurich, fagfelt germansk språkvitenskap, medl. 2016

Dziubalska-Ko?aczyk, Katarzyna, d.litt., ph.d., professor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, fagfelt engelsk språkvitenskap, lingvistikkens historie, medl. 2005

Dørum, Knut, professor, UiA, fagfelt historie, medl. 2020

Eckert, Hartwig, ph.d., professor, Europa-Universität Flensburg, fagfelt engelsk språkvitenskap, medl. 2017

Eden, Colin, professor emeritus, Univ. of Strathclyde, fagfelt management science, medl. 2021

Edlund, Lars-Erik, fil.dr., professor emeritus, Umeå universitet, fagfelt nordisk språkvitenskap, medl. 2009

Edstrøm, Olle, fil.dr., professor, Gøteborgs universitet, fagfelt musikkvitenskap, medl. 2009

Eggen, Astrid Birgitte, dr.polit., professor og prorektor for utdanning, UiS, fagfelt utdanningsledelse, medl. 2017

Eide, Solveig Botnen, dr.art., professor, UiA, fagfelt sosialt arbeids etikk, medl. 2017

Eidsaa, Randi Margrethe, phd, professor, UiA, fagfelt musikk og musikkpedagogikk, medl. 2022

Elmevik, Lennart, fil.dr., professor, Uppsala universitet, fagfelt nordisk språkvitenskap, medl. 2009

Engebretsen, Martin, dr.art., professor, UiA, fagfelt språk, kommunikasjon og teknologi, medl. 2010

Evjen-Olsen, Bjørg, dr.med., overlege, Sørlandet sykehus, Flekkefjord, fagfelt obstetrikk og gynekologi, medl. 2015

Eythórsson, Thórhallur, ph.d., dosent, Háskóli Íslands, fagfelt språkvitenskap, medl. 2014

Falkenberg, Joyce, ph.d., professor, UiA, fagfelt strategisk forandring og implementering, allianser og nettverk, medl. 2004

Farstad, Per Kjetil, phil.dr., dr.hc. (Münster), professor, UiA, fagfelt musikk, klassisk gitar, lutt og andre historiske strengeinstrumenter, medl. 2004

Fedorowski, Jerzy, dr.sc., ph.d., professor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, fagfelt geologi, spesielt fossilfeltet, medl. 2010

Fiane, Arnt, dr.med., avd.leder og professor i thoraxkirurgi, OUSRikshospitalet, fagfelt thoraxkirurgi, medl. 2014

Foss, Øyvind, dr.theol., fagfelt sosialetikk, medl. 2016

Fossum, Mariann, RN phd, professor, UiA, fagfelt helsevitenskap, medl. 2022

Fowler, Alastair, d.litt., CBE, FBA, regius professor, University of Edinburgh, fagfelt engelsk litteratur og retorikk, medl. 2003

Fridell, Staffan, Fil.dr,, professor emeritus, UppsalaUniversitet, fagfelt nordiske språk, medl. 2020

Gabbay, Dov. M., ph.d., dr.hc.mult. (Toulouse og UiA), professor, Kings College, London, fagfelt logikk og informatikk, bevisteori, logisk modellering av naturlige språk, medl. 2006

Gallefoss, Frode, dr.med., forskningssjef, Sørlandet sykehus Kristiansand, fagfelt lungespesialist, medl. 2006

Gislefoss, Jorunn, phd., fakultetsdirektør, Fakultet for teknologi og realfag, assosiert medl. 2023

Gjesteland, Thomas, phd, professor, UiA, fagfelt fysikk og matematikkundervisning, medl. 2022

Golusinski, Wojciech, dr.med., dr.hab., professor, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, fagfelt øre, nese, hals, medl. 2003

Gonzalez, Jose Julio, dr.mult., professor, UiA, fagfelt systemdynamikk, informasjonssikkerhet og kritisk infrastruktur, medl. 2002

Goodchild, Simon, ph.d., professor, UiA, fagfelt matematikkdidaktikk, medl. 2008

Gran, Jan Tore, dr.med., professor, Rikshospitalet, fagfelt reumatologi, medl. 2002

Granmo, Ole-Christoffer, dr.scient., professor, UiA, fagfelt informatikk, medl. 2013

Grelland, Hans Herlof, dr.philos., cand.real., master i filosofi, professor, UiA, fagfelt kvantekjemi, fysikkens filosofi og eksistensfilosofi, medl. 2002

Grevholm, Barbro Elisabeth, fil.lic., dr.hc. (Tallinn), professor, UiA, fagfelt matematikkdidaktikk og matematikk, medl. 2002

Gundersen, Svein Gunnar, dr.med., overlege professor II, UiA, fagfelt infeksjonsmedisin, tropemedisin, internasjonal helse, medl. 2002

Gupta, Rolf Arnvid, cand.mus., professor II, UiA, fagfelt musikk, medl. 2005

Hadjerrouit, Said, dr.ing., professor, UiA, fagfelt systemering og informatikkdidaktikk, medl. 2012

Hagestad, Gunhild O., ph.d., dr.hc. (UiA), professor, UiA, fagfelt sosiologi, befolkningseldring, livsløp, generasjonsforhold, medl. 2002

Halvorsen, Else Marie, dr.philos., professor, HiT, fagfelt didaktikk knyttet til kulturarv, verdilæring og kulturforståelse, medl. 2006

Hannesdóttir, Anna Helga, fil.dr., professor, Gøteborgs universitet, fagfelt nordisk språkvitenskap, medl. 2015

Hansen, Michael Rygaard, ph.d, professor, dekan, UiA, fagfelt Mekatronikk, medl. 2019

Haug, Dag Trygve Truslew, dr.art., professor, UiO, fagfelt idé- og kunsthistorie og klassiske språk, medl. 2008

Haugeberg, Glenn, dr.med., overlege, Sørlandet sykehus HF, fagfelt reumatologi, medl. 2005

Haugen, Paal-Helge, lyriker, forfatter og dramatiker, medl. 2003

Haumann, Dagmar, ph.d., professor, UiB, fagfelt engelsk lingvistikk, medl. 2008

Havstad, Johannes Schrøder, dr.scient., tidl. fylkesagronom og daglig leder ved Planteforsk., avd. Landvik, fagfelt jord- og hagebruk, lokalhistorie, medl. 2010

Hawkins, Edgar Stanley, professor emeritus, UiA, fagfelt musikkvitenskap, populærmusikkforskning, medl. 2012

Heindl, Ines, ph.d., professor, Europa-Universität Flensburg, fagfelt ernæring, medl. 2017

Hernández-Campoy, Juan Manuel, phd, professor, Universitetet i Murcia, fagfelt sosiolingvistikk, medl. 2022

Hernes, Gudmund, ph.d., dr.hc.mult. (Umeå og Bergen), professor, forsker Fafo, fagfelt samfunnsvitenskap, medl. 2003

Holbek, Jonny, ph.d., professor, UiA, fagfelt strategisk ledelse, innovasjon, nyskaping, organisasjonsteori, medl. 2002

Hollings, Christopher, lecturer, University of Oxford, fagfelt mathematics and its history, medl. 2021

Holme, Audun, ph.d., professor, UiB, fagfelt matematikk, medl. 2010

Holme, Øyvind, phd, overlege/førsteamanuensis, SSHF/UiO, fagfelt indremedisin, medl. 2022

Holmesland, Oddvar, ph.d., professor, UiA, fagfelt britisk litteratur, medl. 2002

Hopmann, Stefan Thomas, dr.phil., professor, Universität Wien, fagfelt pedagogikk, medl. 2002

Hovland, Geir, ph.d., professor, UiA, fagfelt mekatronikk, robotteknologi, prosessautomatisering, medl. 2008

Hustvedt, Siri, ph.d., forfatter, medl. 2009

Hydle, Ida Marie, dr.mult., forsker I, OsloMet, fagfelt medisin, antropologi, medl. 2003

Hägg, Henny Fiskå, dr.art., professor, UiA, fagfelt teologi og samfunn, medl. 2009

Høeg, Ida Marie, dr.philos, professor, UiA, fagfelt Religionssosiologi, medl. 2019

Haakedal, Elisabet, dr.art., professor, UiA, fagfelt religionspedagogikk, medl. 2009

Haanes, Vidar Leif, dr.theol., professor, rektor, Menighetsfakultet, Oslo, fagfelt kirkehistorie, teologihistorie, stat og kirke, medl. 2006

Isaksen, Arne, dr. polit., professor, UiA, fagfelt samfunnsgeografi, medl. 2017

Jakobsson, Eva, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger, fagfelt Internasjonal elve- og ferskvannshistorie, medl. 2021

Jaworski, Barbara, ph.d., dr.hc. (UiA), professor, Loughborough University, fagfelt matematikk-didaktikk, medl. 2002

Jenssen, Jan Inge, dr.oecon., professor, UiA, fagfelt entreprenørskap og forretningsutvikling, medl. 2005

Johannessen, Jan Vincents, dr.med., professor, fagfelt kreftforskning, patologi, medl. 2005

Johnsen, Berit Eide, dr.art., professor, UiA, fagfelt demografi og økonomisk historie, medl. 2008

Johnsen, Hans Christian Garmann, dr.polit., ph.d., professor, UiA, fagfelt vitenskapsfilosofi, kunnskapsøkonomi, innovasjon, medl. 2008

Julie, Cyril Martin, ph.d., professor, University of the Western Cape, fagfelt matematikkdidaktikk, medl. 2008

Justnes, Årstein, dr.theol., professor, UiA, fagfelt Bibelvitenskap, medl. 2018

Jørgensen, Torstein, dr.theol., professor emeritus, VID vitenskapelig høgskole og UiB, fagfelt kirke- og misjonshistorie, medl. 2011

Kaczmarek, Maria Agnieszka, dr.hab., professor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ass.medl 2009, fagfelt biologi, medl. 2018

Kaniewska, Bogumila, Ph.D., D.Litt., professor, Adam Mickiewicz University, fagfelt literary studies, medl. 2020

Karimi, Hamid Reza, ph.d., professor, Politecnico di Milano, fagfelt reguleringsteknikk, medl. 2013

Karlsen, Espen, dr.fil., forsker, Nasjonalbiblioteket, fagfelt overgangen fra latinsk til norsk skriftkultur i middelalderen, medl. 2015

Kazzazi, Kerstin, pd.dr., Project researcher in the Academy Project «Runic Writing in the Germani Languages – RuneS», Catholic University of Eichstaett-Ingolstadt, fagfelt Linguistics, medl. 2018

Kerswill, Paul, ph.d., professor emeritus, University of York, fagfelt språkvitenskap, medl. 2006

Kjosavik, Steinar, dr.polit., professor, USN, fagfelt fagdidaktikk, formingsfaglig område, medl. 2016

Kjærsdam, Finn, ph.d., dr.techn., dr.hc. (Stavanger), professor, Aalborg Universitet, fagfelt teknologi, medl. 2007

Kløvstad, Jan, prosjektleder, bokbyen ved Skagerak, 300-årsjubileet for Arendal 2023, ass.medl. 2017

Knudsen, Harald, ph.d., professor, UiA, fagfelt strategisk og internasjonal ledelse, læringsteori, vitenskapsfilosofi, medl. 2002

Knutsen, Halvor, ph.d, principal scientist at Institute of Marine Research, professor II at UiA, fagfelt populasjonsgenetikk, medl. 2019

Knutsen, Torbjørn Lindstrøm, ph.d., professor, NTNU, fagfelt internasjonal politikk, medl. 2009

Knutson, Inger Johanne Håland, ph.d., førsteamanuensis, UiA, fagfelt matematikk, ergodeteori, medl. 2010

Kocka-Krenz, Hanna, dr.hab., professor, retired, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, fagfelt arkeologi, medl. 2012

Koekebakker, Steen, dr.oecon., professor, UiA, fagfelt finansiell økonomi, energimarkeder, medl. 2010

Koroniak, Henryk, dr.hab., professor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, fagfelt kjemi, ass.medl. 2010

Korzeniowski, Andrzej, dr.hab., dr.hc. (Krakow), professor, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, fagfelt logistikk og kvalitetssikring, ass.medl. 2010

Kostrzewski, Andrzej, dr.hab., professor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, fagfelt geografi, ass.medl. 2010

Kramarz-Bein, Susanne, dr.phil.hab., professor, Universität Münster, fagfelt nordisk litteratur, skandinavistikk, medl. 2006

Kristiansen, Aslaug, dr.polit., professor, UiA, fagfelt pedagogikk, medl. 2007

Kristinsson, Ari Páll, Forskningsprofessor, Avdelingsleder, fagfelt Lingvistikk, islandsk, språkplanlegging, medl. 2018

Kristjánsdóttir, Anna, cand.paed., professor, Universitetet i Island, fagfelt matematikkdidaktikk, medl. 2002

Kvanvig, Helge Steinar, dr.theol., professor, UiO, fagfelt Det gamle testamente, semittiske språk, orientalske religioner, medl. 2004

Kvåle, Gunhild, ph.d., professor, UiA, fagfelt språkvitenskap, medl. 2020

Lande, Gunvor, dr.theol., førsteamanuensis, UiA, fagfelt kyrkjevitskap, feministteologi, medl. 2003

Langås, Unni, dr.art., professor, UiA, fagfelt nordisk litteraturvitenskap, medl. 2003

Lassen, Tom, ph.d., professor, UiA, fagfelt industriell økonomi, risikoanalyse, vedlikeholdsteknikk, medl. 2002

Lauvdal, Torunn, dr.polit., professor, UiA, fagfelt pedagogikk, organisasjon, teknologiledelse, medl. 2004

Lauvland, Gro, phd, førsteamanuensis, NTNU, fagfelt arkitektur, medl. 2022

Leer-Salvesen, Paul Egil, dr.philos., professor, UiA, fagfelt teologi, medl. 2002

Lie, Svein, cand.philol., professor, UiO, fagfelt nordisk språkvitenskap, medl. 2002

Lilleaas, Ulla-Britt, dr.polit., professor, UiO, fagfelt sosiologi, medl. 2006

Lima, Åsvald, dr.philos., professor, UiA, fagfelt matematikk, medl. 2002

Lindboe, Christian Fredrik, dr.med., overlege, pensjonert, fagfelt klinisk patologi, medl. 2002

Linn, Andrew Robert, ph.d., professor, University of Sheffield, fagfelt engelsk språk, lingvistikkens historie, medl. 2005

Lislevand, Rolf, ph.d, professor, UiA, fagfelt Lutt, medl. 2020

Lohndal, Terje, ph.d., professor NTNU, fagfelt lingvistikk, medl. 2012

Lombnæs, Andreas G., dr.philos., professor, UiA, fagfelt nordisk litteraturvitenskap, medl. 2002

Lomheim, Sylfest, cand.philol., professor, UiA, fagfelt nordisk språkvitenskap, medl. 2004

Lumsden, Malvern Macrae, ph.d., professor, UiA, fagfelt psykologi, medl. 2008

Mackie, Neil, CBE, professor, Royal Academy of Music, London, medl. 2011

Malicki, Julian, dr.sc., ph.d., professor, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, director, Wielopolska Cancer Centre, fagfelt biofysikk, radiologi og onkologi, medl. 2008

Mansoor, Mohammad Azam, dr.philos., professor, UiA, fagfelt biokjemi og bioteknologi, medl. 2005

Marciniak, Bronis?aw, dr.hab., professor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, fagfelt fotokjemi, medl. 2009

Marciniec, Bogdan, dr.hab., dr.hc. (Lodz), professor, director of the Wielopolska Center of Advanced Technologies, fagfelt organometallisk kjemi, medl. 2015

Markussen, Bjarne Kristian, dr.art, professor, UiA, fagfelt Nordisk litteraturvitneskap, medl. 2019

Marsza?ek, Andrzej, dr.hab., professor, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, fagfelt medisin, ass.medl. 2010

Marton, Waldemar, dr.hab., professor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, professor, UiT, fagfelt engelsk språkvitenskap, ass.medl. 2013

Matlary, Janne Haaland, dr.philos., professor, UiO, fagfelt EU, forsvars- og sikkerhetspolitikk, menneskerettigheter, diplomati, medl. 2003

Mazanka, W?odzimierz, magister, billedkunstner, fagfelt maleri, ass.medl. 2012

Melosik, Zbyszko, dr.hab., professor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, fagfelt sosiologi og pedagogikk, ass.medl. 2010

Meyerhoff, Miriam, professor, All Souls College, fagfelt sociolinguistics, medl. 2021

Middleton, Peter Hugh, ph.d., professor, UiA, fagfelt elektrokjemi, brenselcelle-teknologi, korrosjon, kontrollsystemer, medl. 2004

Midtgård, Ole-Morten, dr.ing., professor, NTNU, fagfelt elektrisitetsforsyning, fornybar energi og energioptimalisering, medl. 2007

Midtsundstad, Jorunn, dr.philos, professor, UiA, fagfelt Allmennpedagogikk, medl. 2019

Midtvedt, Tore, dr.med., professor emeritus, MTC. Karolinska Institutet, Stockholm, fagfelt medisinsk mikrobiell økologi, medl. 2002

Muller, Simone, professor, Rachel Carson Centre for Environment and Society, fagfelt global environmental history, medl. 2021

Mygland, Åse, dr.med., overlege, Sørlandet sykehus HF, fagfelt nevrologi, medl. 2005

Myhre, Eivind S.P., dr.med., professor, fagfelt kardiovaskulær patofysiologi, medl. 2002

Myhre, Hans Olav, dr.med., professor emeritus, fagfelt kar- og thoraxkirurgi, medl. 2008

Myrvoll, Klaus Johan, ph.d., professor, Universitetet i Stavanger, fagfelt nordisk språkvitenskap, medl. 2021

Nedoma, Robert, dr.ph, professor , Universität Wien, fagfelt eldre nordisk filologi, eldre tysk filologi, medl. 2018

Nedrelid, Gudlaug, dr.philos., professor emerita, UiA, fagfelt nordisk språkvitenskap, medl. 2004

Nesland, Jahn Marthin, dr.med., professor, UiO / Det norske radiumhospital, fagfelt tumorpatologi, medl. 2005

Newman, Michael, ph.d., professor, Manchester Business School, University of Manchester, fagfelt informasjonssystemer, medl. 2008

Nielsen, Marit Aamodt, dr.philos., professor, UiA, fagfelt nordisk språkvitenskap, medl. 2002

Nielsen, May-Brith Ohman, dr.philos., professor, UiA, fagfelt historie, medl. 2003

Norby, Truls Eivind, dr.scient., professor, UiO, fagfelt kjemi, elektrokjemi, medl. 2005

Norman, Victor Danielsen, ph.d., dr.hc. (Handelshögskolan i Stockholm), professor, NHH, fagfelt internasjonal økonomi, kapitalflyt, handel og skipsfart, medl. 2004

Nossum, Rolf Tomas, dr.scient., professor, UiA, tidl. akademisekretær, fagfelt informatikk, matematikkhistorie, medl. 2004

Nowicki, Bogumil, professor, Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, fagfelt klaver, ass.medl. 2010

Nyhus, Ellen Katrine, dr.oecon., professor, UiA, fagfelt forbrukeratferd, markedsføring, finansiell atferd og reiseliv, medl. 2017

Nylehn, Børre, siv.ing. NTH, professor, UiA, fagfelt samfunnsfag, organisasjonsteori, medl. 2002

Oehrl, Sigmund, PD dr. habil., UiS, fagfelt arkeologi, medl. 2022

Oleshchuk, Vladimir A, ph.d., professor, UiA, fagfelt datavitenskap, medl. 2005

Olsen, Esben Moland, phd, professor, UiA, fagfelt marinbiologi, medl. 2022

Olsen, Øystein Evjen, dr.med., sykehusdirektør, Sørlandets sykehus avd. Flekkefjord, fagfelt medisin, medl. 2020

Omdal, Helge Godtfred, fil.dr., professor, UiA, fagfelt nordisk språkvitenskap, medl. 2002

Óskarsson, Veturliði, ph.d., professor, Uppsala universitet, fagfelt nordisk språkvitenskap, medl. 2015

Oszkinis, Grzegorz, dr.hab.med., professor, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wroc?awiu, fagfelt angiologi, vaskulær kirurgi, ass.medl. 2012

Pedersen, Per Egil, dr.oecon., professor, NHH, fagfelt informasjonsledelse, elektroniske markeder, konsumentatferd, medl. 2002

Pepin, Birgit, ph.d., professor, Technische Universiteit Eindhoven, fagfelt matematikkdidaktikk, medl. 2009

Pierce, Marc, ph.d., associate prof., University of Texas, Austin, fagfelt Germanic linguistics, medl. 2021

Pons-Sanz, Sara M., phd, reader, University of Cardiff, fagfelt gammelengelsk, medl. 2022

Pop, Ioan, ph.d., professor, Universitatea Babe?-Bolyai din Cluj-Napoca, director Centre of Mechanics and Astronomy, fagfelt hydrodynamikk, medl. 2005

Poursina, Mohammad Ali, førsteamanuensis, Universitetet i Agder, fagfelt mechanical engineering, medl. 2021

Prinz, Andreas, ph.d., dr.hab., professor, UiA, fagfelt spesifikasjonsspråk og kompilatorer, medl. 2004

Puppel, Stanislaw, dr.hab., professor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, fagfelt engelsk språkvitenskap, ecocommunication, medl. 2008

Purao, Sandeep, phd, professor, Bentley University, fagfelt informasjonssystemer og ledelse, medl. 2022

Pätzold, Matthias, dr.ing.hab., professor, UiA, fagfelt mobil radiokommunikasjon, medl. 2002

Rachlewicz, Grzegorz, dr. hab., Professor, Adam Mickiewicz University, fagfelt geomorphology and Quaternary paleogeography, ass.medl. 2020

Rainhorn, Judith, professor, Maison francaise d'Oxford, fagfelt modern economic and social history, medl. 2021

Ralph, Bo, fil.dr., professor, Göteborgs universitet, innehar stol nr 2 i Svenska Akademien, fagfelt nordiske språk, medl. 2004

Rambø, Gro-Renée, dr.art., professor, UiA, fagfelt nordisk språkvitenskap, medl. 2016

Randøy, Trond, dr.oecon., professor, UiA, fagfelt strategi og internasjonal ledelse, medl. 2002

Rasch, Bjørn Ole, musiker, musikkpedagog, professor, UiA, fagfelt rytmisk musikk, medl. 2003

Rasmussen, Rannfrid, cand.scient., fagfelt matematikk, spesialområde Niels Henrik Abel, ass.medl. 2007

Rasmussengruppen AS v/Dag Rasmussen, ass.medl. 2007

Rauhut, Michael, dr.phil., professor, UiA, fagfelt rytmisk musikk, medl. 2009

Rees, Andrew, ph.d., reader, University of Bath, fagfelt matematikk, spesialfelt hydrodynamikk, medl. 2004

Reichert, Frank, ph.d., professor, tidl. rektor, UiA, fagfelt IKT, mobile kommunikasjonsnettverk, medl. 2006

Repstad, Pål Steinar, dr.philos., dr.hc. (Uppsala), professor emeritus, UiA, fagfelt religionssosiologi, samfunnsvitenskapelig metode, forskningsetikk, medl. 2002

Rickhard, Leonard, billedkunstner, fagfelt maleri, medl. 2002

Riis, Ole Preben, mag.scient., professor, UiA, fagfelt religionssosiologi, medl. 2007

Robbersmyr, Kjell G., dr.ing., professor, UiA, fagfelt mekatronikk, medl. 2009

Rogovchenko, Svitlana, phd, førsteamanuensis, UiA, fagfelt matematikk, medl. 2022

Rogovchenko, Yuriy, ph.d., professor, UiA, fagfelt matematisk analyse, differensiallikninger, perturbasjonsmetoder og matematisk modellering i biologi, medl. 2014

Rohde, Gudrun Elin, ph.d., professor, UiA, fagfelt Livskvalitet hos eldre pasienter, medl. 2020

Rolfhamre, Robin, dr., professor, UiA, fagfelt Tidlig-moderne studier, musikkvitenskap, musikkfilosofi, musikkutøving, medl. 2018

Ronneberger-Sibold, Elke, Prof. Dr., professor, Universität Eichstätt-Ingolstadt, fagfelt Germanic phonology, morphology and syntax from Germanic to old high German, old Saxon, old Norse to modern German, medl. 2017

Rossi, Matti, professor, Alto University, fagfelt Information systems, medl. 2020

Ruthven, Kenneth, ph.d, emeritus professor, University of Cambridge, fagfelt matematikkdidatikk, medl. 2019

Ryen, Anne, professor, UiA, fagfelt sosiologi, kvalitativ metodologi, etikk, frynsegoder, og kjønn, medl. 2017

Schulte, Michael, dr.phil., professor, UiA, fagfelt nordisk språkvitenskap, medl. 2006

Seiler, Kerry Stephen, ph.d., professor, UiA, fagfelt idrettsvitenskap, spesialområde folkehelseforskning, medl. 2007

Sein, Maung K., ph.d., professor, Univ. of South-Eastern Norway (USN) and Kristiania University College, fagfelt informasjonsvitenskap, medl. 2002

Selander, Sven-Åke, dr.mult., dr.hc. (Åbo Akademi), professor, Lunds Universitet, fagfelt kirke- og samfunnsvitenskap og pedagogikk, medl. 2005

Selås, Magnhild, professor, UiA, fagfelt nordisk språkvitenskap, medl. 2021

Shults, LeRon, dr.mult., professor, UiA, fagfelt systematisk teologi og utdanningspsykologi, medl. 2007

Siegmund-Schultze, Reinhard, dr.mult., professor, UiA, fagfelt matematikkens sosial- og idehistorie, medl. 2002

Sikorska, Liliana, dr.hab., professor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, fagfelt engelsk litteraturvitenskap, medl. 2007

Simonhjell, Nora, phd, professor, UiA, fagfelt nordisk og litteraturvitenskap, medl. 2022

Skeie, Bjørn, dr.med., overlege, Oslo Universitetssykehus, fagfelt anestesiologi med hovedvekt på intensivmedisin, medl. 2002

Skjekkeland, Martin, cand.philol., professor, UiA, fagfelt nordisk språkvitenskap, medl. 2002

Skommer, Grzegorz, dr.hab., professor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, fagfelt norsk språk, ass.medl. 2010

Slettebø, Åshild, dr.polit., professor, UiA, fagfelt etikk og kvalitet i helsetjenesten, medl. 2017

Smith-Solbakken, Marie, phd, professor, UiS, fagfelt historie, medl. 2022

Spanos, Apostolos, dr.philos., professor, UiA, fagfelt antikke greske tekster fra historisk og politisk synsvinkel, medl. 2015

Stakkeland, Arne, dr.philos., fagfelt sang, musikkpedagogikk, musikkhistorie, medl. 2012

Steinsvåg, Sverre, dr.med., avd.overlege, Ø-N-H-avd., Sørlandet sykehus HF, professor, UiB, fagfelt allergologi, nesebihule sykdommer, medl. 2002

Stenseth, Nils Christian, dr.philos., professor, UiO, fagfelt evolusjonsbiologi, medl. 2015

Storesletten, Kjetil, ph.d., professor, University of Minnesota, fagfelt kvantitativ makroøkonomi, politisk økonomi, velferdspolitikk, medl. 2008

Storesletten, Leiv, dr.philos., professor emeritus, UiA, fagfelt anvendt matematikk, medl. 2002

Strandbakken, Asbjørn, dr.juris., professor, UiB, fagfelt rettsvitenskap, medl. 2009

Stray, Arne, dr.philos., professor, UiB, fagfelt matematikk, især kompleks funksjonsteori, medl. 2006

Stubhaug, Arild, dr.hc. (UiO), forfatter, statsstipendiat, medl. 2005

Stylegar, Frans-Arne Hedlund, cand.philol., by og arealplanlegger, Multikonsult, fagfelt arkeologi, ass.medl. 2018

Støkken, Anne Marie, dr.philos., professor, UiA, fagfelt velferdsadministrasjon, velferdspolitikk, utdanningspolitikk, medl. 2002

Svennevig, Jan, dr.art., professor, UiO, fagfelt retorikk og språklig kommunikasjon, medl. 2002

Svennevig, Jan Ludvig, dr.med., professor, Rikshospitalet, UiO, fagfelt kirurgi, medl. 2009

Säljö, Roger, fil.dr., professor, Göteborgs universitet, fagfelt matematikkdidaktikk, medl. 2009

Sæther, Arild, dr.philos., professor, UiA, NorFa professor, Latvijas Universit?te, Riga, fagfelt europeisk økonomisk integrasjon, mikroøkonomi, konkurransepolitikk, økonomisk idehistorie, medl. 2002

Sætre, Tor Oskar, dr.ing., professor, UiA, fagfelt materialteknologi, medl. 2002

Sødal, Helje Kringlebotn, ph.d., professor, UiA, fagfelt kristendomskunnskap, kirkehistorie, medl. 2014

Sødal, Sigbjørn, dr.oecon., professor, rektor, NLA-høgskolen, fagfelt samfunnsøkonomi, spesialområde transportøkonomi, medl. 2007

Söderhamn, Karin Ulrika, ph.d., professor, UiA, fagfelt sykepleie / helsefag, medl. 2014

Sønning, Andreas, professor, Norwegian Academy of Music, medl. 2021

Sørensen, John Dalsgaard, ph.d., professor, Aalborg Universitet, fagfelt styrkeberegninger og sikkerhet for vindmøller, medl. 2006

Thibault, Paul John, ph.d., professor, UiA, fagfelt språkvitenskap, medievitenskap, medl. 2005

Thorsvik, Jan, ph.d., professor, UiA, fagfelt organisasjon og ledelse, medl. 2005

Thygesen, Ragnar, dr.polit., professor, UiA, fagfelt spesialpedagogikk, medl. 2014

Tobies, Renate, dr.hab., gastprofessorin, Friedrich-Schiller-Universität Jena, fagfelt vitenskapshistorie og matematikkhistorie, medl. 2007

Torp, Arne, cand.philol., professor emeritus, UiO, fagfelt nordisk språkvitenskap, medl. 2014

Trondal, Jarle, dr.polit., professor, UiA, fagfelt offentlig administrasjon, medl. 2008

Trudgill, Peter, ph.d., dr.hc.mult. (Uppsala, East Anglia, La Trobe Melbourne, UBC Vancouver, Patras), professor, Université de Fribourg; professor, UiA, fagfelt engelsk og allmenn språkvitenskap, medl. 2003

Tveit, Per, dr.ing., dosent, UiA, fagfelt brokonstruksjoner og styrkeberegninger, medl. 2004

Tveiten, Oddgeir, ph.d., professor, UiA og NLA, fagfelt mediavitenskap, medl. 2016

Tykarski, Andrzej, dr.hab., professor, rektor Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, fagfelt medisin, ass.medl. 2010

Tyvand, Peder A., dr.philos., professor, NMBU, fagfelt anvendt matematikk og mekanikk, medl. 2014

Tønnessen, Elise Seip, dr.philos., professor emerita, UiA, fagfelt litteratur- og medievitenskap, medl. 2003

van Nahl, Jan Alexander, dr.habil, associate professor, University of Iceland, School of Humanities, fagfelt medieval Icelandic literature, medl. 2021

Vandenbussche, Wim, ph.d., professor, Vrije Universiteit, Brussel, fagfelt sosiolingvistikk, medl. 2011

Vistad, Invild, professor, Universitetet i Bergen, fagfelt medisin, medl. 2021

Vos, Francisca Pauline, ph.d., professor, UiA, fagfelt matematikkdidaktikk, medl. 2013

Vosters, Rik, ph.d, professor, Vrije Universiteit Brüssel, fagfelt sosiolingvistikk, medl. 2019

Våland, Torstein, dr.philos., professor, UiA, fagfelt elektrokjemi og energiteknologi, medl. 2002

Walker, Alastair, dr.phil., professor, Universität Kiel, fagfelt lingvistikk, medl. 2011

Walker, Greg, FRHS, FEA, FSA, regius professor, University of Edinburgh, fagfelt rhetoric and English literature, medl. 2015

Walle, Bartel, Van de, ph.d., professor, Technische Universiteit Delft, fagfelt krisehåndtering, medl. 2016

Waxenberger, Gabriele, Prof. Dr., professor, Ludwig-Maximilians-Universität, München, fagfelt runic scripting techniques in Germanic languages, medl. 2015

Weglarz, Jan, dr.hab., dr.hc.mult. (Szczecin, Poznan, Zielona Góra), professor, Politechnika Poznanska, fagfelt informasjonssystemer og informatikk, medl. 2011

Wetterlin, Allison Louise, dr.phil., professor, UiA, fagfelt fonologi og fonetikk i germanske språk, medl. 2017

Whittaker, Sunniva, dr.art, profesesor, rektor, UiA, fagfelt fransk språkvitenskap, medl. 2019

Wiig, Øystein, dr.philos., professor, UiO, Naturhistorisk museum, fagfelt arktiske marine pattedyr, medl. 2006

Wiland, Signe Mari, dr. art., professor, Universitetet i Agder, fagfelt engelsk og fremmedspråklig fagdidaktikk, medl. 2021

Willbergh, Ilmi, ph.d, professor, UiA, fagfelt Allmenndidatikk, medl. 2019

Williams, Henrik, dr.phil., professor, Uppsala universitet, fagfelt nordiske språk, medl. 2017

Wilson, Richard, phd, dr.hc. (Constanta), professor, Kingston University, fagfelt engelsk litteratur, medl. 2009

Witkos, Jacek Ireneusz, dr.hab., professor, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, preses i Poznan Chapter, fagfelt engelsk språkvitenskap, medl. 2015

Wold, Margrethe, dr.phil., førsteamanuensis, UiA, fagfelt astronomi, medl. 2016

Woodhead, Linda, dr.hc. mult (Uppsala, UiA og Menighetsfakultetet), MBE, professor, Lancaster University, medl. 2017

Waag, Tor Inge, dr.ing., generalsekretær, NTVA, fagfelt fysikk, medl. 2020

Zehnder, Markus, dr.theol., professor, Biola University, fagfelt Det gamle testamente, medl. 2016

Zhou, Jing, dr., professor, UiA, fagfelt mekatronikk, medl. 2018

Øhrn, Konrad Mikal, cand.philol., professor, UiA, fagfelt komposisjon, medl. 2013

Øksendal, Bernt, ph.d., professor, UiO, fagfelt matematikk, spesialområder stokastisk analyse og kompleks funksjonsteori, medl. 2007

Øverby, Nina Cecilie, ph.d., professor, UiA, fagfelt ernæring i tidlige livsfaser; graviditet, barndom og oppvekst i forhold til helse, medl. 2017

Øyhus, Arne Olav, dr.scient., professor, UiA, fagfelt utviklings- og kulturstudier med fokus på Afrika og Asia, medl. 2002

Aamlid, Trygve Sveen, dr.scient., professor, Norsk Institutt for bioøkonomi, fagfelt plantekultur, medl. 2016

Aanestad, Margunn, professor, UiA, fagfelt telemedisin / e-helse, medl. 2020

Aarli, Johan A., dr.med., professor, UiB, fagfelt nevrologi og nevroimmunologi, medl. 2003

Aasebø, Turid Skarre, dr.polit., professor, UiA, fagfelt pedagogikk, medl. 2003

Aasland, Dag Gjerløw, dr.scient., professor, UiA, fagfelt økonomi og etikk, medl. 2009

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn