Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

noen

Kategorier

Årsmøte og årsfest 29.10.10Årsmøte og årsfest i Akademiet


Agder Vitenskapsakademi avholdt sitt årsmøte med årsfest i Klubben Selskapslokaler i Kristiansand fredag 29. oktober 2010 med 60 medlemmer og gjester fra inn- og utland til stede.

Under årsmøtet hilste preses, professor Ernst Håkon Jahr, 10 nye medlemmer velkommen. 6 av de nye medlemmene var til stede og mottok sine medlemsdiplom. Akademiet har nå nesten 220 medlemmer.

Professor Jerzy Fedorowski fra Adam Mickiewicz-universitetet i Poznan takket på vegne av de nye medlemmene. Dosent Erling Møldrup fra Århus, den andre av de nye utenlandske medlemmene, er en av de fremste klassiske gitaristene i Norden. Han gledet forsamlingen med tre musikknummer seinere under middagen.

Preses Jahr gikk gjennom årsmeldingen for 2009, og la spesielt vekt på at akademiet i fjor etablerte en egen avdeling i Poznan, Polen: "Poznan Chapter of Agder Academy." Antakeligvis er dette første gang i historien at et vitenskapsakademi etablerer en avdeling i et annet land. Professor Jacek Fisiak er leder av styret i Poznan-avdelingen, og han rapporterte til årsmøtet om aktiviteten så langt. Årsmøtet vedtok deretter årsmelding og regnskap for 2009. Forsamlingen vedtok videre en del statuttendringer for akademiet, og valgte nytt styre. Ernst Håkon Jahr ble gjenvalgt som preses. Med seg i styret får han Leiv Storesletten, Marit Aamodt Nielsen, Per Kjetil Farstad og Ove Aanensen. Til varamedlemmer ble valgt Gunvor Lande, Rolf Nossum, Barbro Grevholm og May-Brith Ohman Nielsen. Thor Einar Hanisch og Torkel Hurvenes ble gjenvalgt som henholdsvis akademisekretær og revisor. Valgkomiteen ble gjenvalgt, med Jose J. Gonzalez som leder, medlemmer er Gunhild Hagestad, Marie Luiza Cestari og Roy T. Eriksen. De som nå går ut av styret etter lang fartstid, er Olav Skjevesland, Tore Austad og Svein Gunnar Gundersen.

Årsmøtetforedraget ble i år holdt av forfatter Arild Stubhaug, som foredrog om "Den lange linja - Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab 250 år." Vitenskapsselskapet i Trondheim (DKNVS) er landets eldste akademi, og feirer et kvart tusenår i år. Det ble stiftet i 1760. Blant gjestene på årsmøtet var preses i DKNVS, professor Steinar Supphellen.

Under årsfesten ble årets priser delt ut av preses: Sørlandets Kompetansefonds forskningspris gikk i år til professor Gunhild Hagestad, og den populærvitenskapelige prisen til professor Steen Koekebakker, begge fra Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, UiA. Prisene er på henholdsvis 30.000 og 20.000 kroner og et fotografi av Olav Breen.

Preses leste fra begrunnelsene for prisene:
Forskningsprisen: "Professor Gunhild Hagestad har publisert til sammen nærmere 100 vitenskapelige artikler, bøker og bokkapitler. Hun har forsket om betydningen for familiestruktur og livsløp av at et samfunn har en økende andel eldre. Videre har hun forsket om virkninger av skilsmisser midt i livet, og om fordeling av innflytelse, belastning og hjelp i familier med tre generasjoner, samt sosialpolitiske implikasjoner av bestemte demografisk og kulturelle endringer. Hun er opptatt av roller og relasjoner, innenfor og på tvers av generasjoner, også i et tre-generasjonsperspektiv. De siste årene har hun bl.a. vært leder av et forskningsprosjekt om 'Besteforeldre og barns oppvekstvilkår' og deltatt i NorLAG, som er en studie av livsløp, aldring og generasjoner. Dette er Norges første landsomfattende aldringsstudie av et større format, der en undersøker de sentrale overganger i andre halvdel av livet. Gunhild Hagestad innstilles av juryen til Sørlandets Kompetansefonds forskningspris for 2010. Juryen anser henne som en kandidat i verdensklasse, og tildelingen til henne har full tilslutning i juryen."

Den populærvitenskapelige prisen: "Årets populærvitenskapelige pris tildeles professor Steen Koekebakker. Etter juryens vurdering er han en klar kandidat som oppfyller kriteriet i retningslinjene for prisen. Han har formidlet innsikt basert på solid faglig kompetanse på en slik måte at den har blitt direkte anvendbar for sentrale aktører i finansfeltet. Han har foretatt faglige analyser og vurderinger av et produkt som er for komplisert for de fleste å gi en samlet vurdering av. Årets bidrag handler om å bruke kompetanse til å involvere seg mer direkte i aktuelle samfunnsprosesser og påvirke sentrale samfunnsaktører, i dette tilfelle innenfor finansfeltet. Steen Koekebakker har gjennom sitt formidlingsarbeid om 'strukturerte spareprodukter' ivaretatt den kritiske og uavhengige funksjon som et moderne universitet skal ha. Han har samtidig vist at det å ivareta universitetets samfunnsmessige mandat, iblant kan innebære at en må ta stilling til og velge side i pågående konflikter. Hans innsats bærer preg av et sterkt engasjement og trygghet for at kompetanse i økonomisk analyse kan være av stor praktisk og økonomisk betydning for mange mennesker."

Preses takket juryene for det betydelige arbeidet som var gjort med å vurdere priskandidatene. I juryen for forskningsprisen sitter Jose J. Gonzalez, Svein Gunnar Gundersen, Unni Langås og Finn Benestad; for den populærvitenskapelige prisen Trygve Breiteig, May-Brith Ohman Nielsen, Martin Skjekkeland, Anne Marie Støkken og Morten Tveitereid.

Professor Steen Koekebakker, som samtidig også var innvalgt som nytt medlem av akademiet, kunne ikke være til stede på årsmøtet. Han fikk derfor medlemsdiplom og pris overrakt av preses i Kraghallen ved UiA et par dager seinere.Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn