Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

noen

May-Brith Ohman Nielsen

Styret 2020 - 2021

May-Brith Ohman Nielsen, preses
Margrethe Wold, visepreses
Ida Marie Høeg, styremedlem
Marit Aamodt Nielsen, styremedlem
Anne Ryen, styremedlem
Vladimir Oleshchuk, 1. varamedlem
Michael Schulte, 2. varamedlem
Halvor Knutsen, 3. varamedlem

Gjenvalg av revisor: Jan Kløvstad

Gjenvalg av akademisekretær: Ragnar Thygesen
Fra 01.01.2021: Fungerende akademisekretær: Margrethe Wold

Valgkomite:

Inger Johanne Håland Knutson, leder
Turid Skarre Aasebø
Gro Renée Rambø
Kjell Gunnar Robbersmyr

Kort om styremedlemmene

May-Brith Ohman Nielsen, preses 

Professor i historie ved Universitetet i Agder.  

Tidligere og nåværende forskningsfelt: 

Norges historie.

Medisinhistorie, sykdomshistorie, helsehistorie, epidemihistorie. 

Nazisme, høyreekstremisme, okkupasjonshistorie. Ideologi, politikk og massebevegelser.

Mellomkrigstiden. Nasjonalisme og nasjonal retorikk.  

Miljøhistorie, hagehistorie, giftbruk og plantevern. 

Historieundervisning, historiebruk og historiedidaktikk. Historisk teori og metode.

May-Brith Ohman Nielsen er leder av forskergruppen i environmental humanities og av forskningsprosjektet Deadly Dreams.

Margrethe Wold, visepreses, fungerende akademisekretær fra 01.01.2021

Førsteamanuensis i Astrofysikk og astronomi ved Universitetet i Agder

Fagområder

Astrofysikk, astronomi

Fysikk

Matematikk

Matematikk og naturvitenskap

Ida Marie Høeg, styremedlem

I study the forming of meaning understood as everyday practices, with a focus on identity construction among the majority of the population and ethnic minorities in Norway. My work is concerned with how these groups express, uphold and develop their everyday life in the outskirts of, or in the extension of, organised religion, both in private and public places (public institutions, public urban and natural landscapes). I am especially interested in how the agency is influenced by social structures like hierarchy, authority, gendered social relationships, as well as global tendencies particularly migration and consumption. Most of my scholarship centres on negotiating of identity and how the sense of belonging creates and maintains ritual actions, emotions, and space. I have been focusing on how young people, newly established parents and bereaved people assign meaning to ritual actions in response to changes in life courses and social contexts.


Marit Aamodt Nielsen, styremedlem

Professor emeritus ved Universitetet i Agder

Dr. philos. i historisk språkvitenskap. Andre fag: nordisk, fransk og tysk.

Fagområder:

Historisk språkvitenskap, norrønt, språkhistorie, språktypologi, kontrastiv lingvistikk, syntaks, nordiske språk, språk og kjønn.

Marit Aamodt Nielsen var med som medarbeider ved utgivelsen av Magnus lagabøtes landslov I-II ved Nasjonalbiblioteket i 2018 og er for tiden medredaktør av Magnus lagabøtes bylov, som forventes utgitt i 2024.

Hun var medlem av styret for Holberg-prisen 2008-2012, nestleder i styret for Norgesuniversitetet, nestleder i SiUs Eurasia/Russland- komite, eksternt medlem i Utdanningsutvalget ved Universitetet i Stavanger 2015-2019. Marit Aamodt Nielsen var,viserektor for utdanning ved Universitetet i Agder 2007-2015.

 

Vladimir Oleshcuk, 1. varamedlem

Professor i Informasjons- og kommunikasjonsteknologi ved Universitetet i Agder 

Fagområder:

Informasjon sikkerhet og personvern

Datateknologi

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi

 

Anne Ryen, 2. varamedlem 

Professor, Universitetet i Agder

Fagområder

Kvalitative lokale/glokale/globale metoder og forståelsesformer med vekt på etnografi og intervjuet

Etnometodologisk-inspirerte tilnærminger

Betydningen av epistemologi for analytiske strategier

Forskningsetikk/vitenskapsteori i kvalitativ i forskning

Kjønn/kjønning

Tverr-/interetnisk/-kulturell forskning  

Velferd/belønning i privat næringsliv i Norge, og i Tanzania 

Hun er redaksjonsmedlem i Journal of Comparative Social Work, Regional Academic Advisor i Qualitative Research. Hun var tidligere Vice-Chair og Chair, nå Senior Board Member i Research Network 20 (RN20) Qualitative Methods i European Sociological Association (ESA), tidligere medlem av hovedstyret i ESA (ESA-Exec) i to perioder. Leder av Eilert Sundt-Prisen 2010-2020.  Medlem av beredningsgruppen HS-C: Sosiologi, antropologi, social arbete i det svenske Vetenskapsrådet.

 

Michael Schulte, 3. varamedlem

Professor i allmenn språkvitenskap og fonetikk ved Universitetet i Agder  

Fagområder:

Norrøn filologi og runologi

Eldre germansk språkhistorie og språkvitenskap

Indoeuropeiske språk og komparativ språkforskning

Skriftlingvistikk og skriftsystemer

Nordiske språk

Kognitiv lingvistikk

Professor-II i nordisk språkvitenskap ved Islands universitet i Reykjavik og professor-II i skriftkultur/skriftlingvistikk ved Heliopolis Universitet i Kairo.

 

 

 

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn