Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

noen

Kategorier

Prisvinnere 2021 - Edvard Liljedahl SandbergSørlandets kompetansefonds pris for populærvitenskapelig forskningsformidling for 2021 tildeles Edvard Liljedahl Sandberg, Sørlandet sykehus

Prisen tildeles Edvard Liljedahl Sandberg for hans formidling av sitt PHD- forskningsprosjekt “Atrieflimmerstudien”.

Vi lever i en digital tid som har grunnleggende endret hvordan vi kommuniserer og hvordan vi forholder oss til informassjon. Digitaliseringen har også transformert måten forskning gjøres på innenfor naturvitenskapene, både gjennom teknologiske innovasjoner som endrer våre forskningsmetoder og gjennom innovasjoner i kommunikasjonen av forskningen til det det publikummet vi vi informere, engasjere og rekruttere.

Forskere som nå ønsker å rekruttere frivillige til vitenskapelige studier må båre utvikle og beherske digital kommunikasjon som både holder høy faglig og teknisk nivå og som er både interessant og forståelig, uansett hvor kompleks eller utfordrende forskningsemnet er. Uten høyt nivå på formidlingen, som hever prosjektet over all den digitale støyen, kan slike forskningsprosjekter svinne hen før de har kommet ordentlig i gang eller lide under presset av annen informasjon og prosjekter som kjemper om tiden til våre verdifulle frivillige forskningsdeltakere og studieobjekter.

Som et strålende eksempel på en forsker som ikke bare har behersket men lykkes svært godt med nettopp dette, har Agder Vitenskapsakademi valgt å gi Sørlandets Kompetansefonds pris for populærvitenskapelig formidling i 2021 til Edvard Liljedahl Sandberg. Han er en ung lege på Sørlandet Sykehus, Arendal, som arbeider med banebrytende innovasjon på forskningsformidlingsfeltet og i kommunikasjonen mellom forsker og dem han forsker på. I PhD- prosjektet sitt undersøker han nylig uutviklede digitale overvåkingsverktøy som brukes til å identifisere tidlige tegn på mulig «stille men dødelig» kardiovaskulær sykdom.

Målet til prosjektet “Atrieflimmerstudien” er å oppdage hjerteflimmer på et tidlig stadium, og for derigjennom å kunne forhindre slag, en mye mer alvorlig tilstand med potensielt omfattende virkninger for pasienten, men også for pasientens familie og for samfunnet.

Edvard Liljedahl Sandberg has demonstrert utmerket bruk av digitale kommunikasjonsplattformer for å rekruttere over 1000 frivillige I aldersgruppers som ofte kan være ganske skeptiske til nye teknologier

Han kommuniserer klart om forskningen som gjøres og har utviklet støttesystemer for de forskningsfrivillige med rask og pålitelig tilgang til svar når de har spørsmål om noe. Juryen sier at dette forskningsprosjektet og den kommunikasjonsplattformen som bygget omkring det gir oss et blikk inn i fremtiden for menneskers som forskningssubjekter i medisinsk forskning og på beslektede områder.

I tillegg til mer tradisjonelle formidlingsformer som artikler og intervjuer, bruker Sandberg også sosiale medier for spredning av informasjon og rekruttering av frivillige gjennom spesialdesignede Facebook og LinkedIn sider.  Sammen med Pfizer Norway, har han også laget en podkast om hjerteflimmer rettet mot helsepersonell. Og gjennom utallige besøk og presentasjoner på legekontor i regionen, har han etablert nye samarbeid og rekruttert frivillige til forskningsstudien.

At Agder Vitenskapsakademi hadde kommet frem til en særdeles prisverdig prisvinner kom også frem like etter at beslutningen var tatt, da Sandberg også vant Forsker Grand Prix Sørlandet 2021.

Edvard Liljedahl Sandbergs aktive formidling av “Atrieflimmerstudien” har gjort medisinsk forskning bare synlig og tilgjengelig for et stort publikum. Dette har skapt muligheter for samarbeid mellom sykehus, lokale legekontor og næringsliv. Ikke minst har prosjektet det vist hvordan forskning som anvender nye teknologier kan bidra til at mennesker får bedre helsehjelp.Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn