Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

noen

Nyhetsarkiv

12 nye medlemmer i Agder vitenskapsakademi

De nye medlemmene sammen med preses May-Brith Ohman Nilsen og akademisekretær Ragnar Thygesen

I 2020 fikk Agder vitenskapsakademi 10 nye medlemmer i 2020 + 2 assosierte medlemmer. Det var 7 i gruppen Agder, 1 i resten av landet, og 2 i gruppen utenlandske.

 De nye medlemmene er:

Fra gruppen Agder: Knut Dørum, Gunhild Kvåle, Rolf Lislevand, Øystein Evjen Olsen, Gudrun Elin Rohde, Tor Inge Waag og Margunn Aanestad

Fra gruppen Resten av landet: Eli Bjørhusdal

 Fra gruppen Utenlandske: Staffan Fridell, Bogumila Kaniewska og Matti Rossi

 Assosierte medlemmer: Jan Faye Braadland, Grzegorz Rachlewicz

Covid 19 gjorde at bare de nye medlemmene fra Agderregionen kunne møte på festmøtet i Klubben i oktober 2020. Der fikk syv nye medlemmer sine diplomer.

Møter i Agder Vitenskapsakademi 2018

Vintermøte: torsdag 1. februar 2018 kl 18, Gimle Gård, Kristiansand.

Vårmøte/Årsmøte: torsdag 26. april 2018 kl 18, Gimle Gård, Kristiansand.

Andreas Martinus Feragen-jubileet: 21.-22. juli 2018, Tvedestrand og Holt.

Sommermøte: torsdag 30. august 2018 kl 18, Gimle Gård, Kristiansand.

Høytidsmøte og årsfest: fredag 26. oktober 2018 kl 17, Klubben Selskapslokaler, Kristiansand.

Nobelprismøte: torsdag 29. november 2018 kl 18, Byhallen, Kristiansand.


Nyvalgte Akademimedlemmer mottok sine diplomer på Akademiets høytidsdag 27. oktober 2017

bilde

De nye medlemmene er, fra venstre: Nina Cecilie Øverby, Henrik Williams, Åshild Slettebø, Esben Esther Pirelli Benestad, Elke Ronneberger-Sibold, Ellen Katrine Nyhus, Allison Louise Wetterlin, Jan Kløvstad, Solveig Botnen Eide, Ines Heindl, Elsa Mari Almås, Ilan Alon, Anne Ryen, Hartwig Eckert, Astrid Birgitte Eggen. Elling Tufte Bere og Arne Isaksen var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Olav Breen

Møtedatoer høsten 2017, inkl. to fellesmøter mellom AVA og NTVA

Sommermøte: torsdag 31. august 2017 kl 18, Gimle Gård, Kristiansand

Fellesmøte 1 AVA + NTVA: torsdag 12. oktober 2017 kl 18, Gimle Gård, Kristiansand

Høytidsdag: fredag 27. oktober 2017 kl 17, Klubben Selskapslokaler, Kristiansand

Fellesmøte 2 AVA + NTVA: torsdag 23. november 2017 kl 18, Gimle Gård, Kristiansand

Nobelprismøte: torsdag 30. november 2017 kl 18, Byhallen, Kristiansand

Akademimedlem professor Pål Repstad er tildelt Sørlandets Kompetansefonds forskningspris for 2017. Agder Vitenskapsakademi gratulerer!

Prisen, som er på kr 30000 pluss et bilde eller diplom, deles ut under Agder Vitenskapsakademis årsfest 27. oktober 2017.

(foto: UiA)

Akademimedlem professor Hans Herlof Grelland er tildelt Sørlandets Kompetansefonds pris for populærvitenskapelig formidling for 2017. Agder Vitenskapsakademi gratulerer!

Prisen, som er på kr 20000 pluss et bilde eller diplom, deles ut under Agder Vitenskapsakademis årsfest 27. oktober 2017.

(foto: UiA)

Akademimedlem professor Martina Comes ved Universitetet i Agder er tildelt Fysiografens pris til yngre forskere for 2017. Agder Vitenskapsakademi gratulerer!

Prisen, som er på kr 10000 pluss et bilde eller diplom, deles ut under Agder Vitenskapsakademis årsfest 27. oktober 2017. Den er opprettet på grunnlag av en gave fra Kungl. Fysiografiska Sällskapet til AVA, og deles ut annet hvert år.

(foto: UiA)

Professor Carl Folke ved Stockholm Resilience Centre er tildelt Gunnerusprisen for bærekraft 2017. Agder Vitenskapsakademi gratulerer!

Den internasjonale Gunnerusprisen i bærekraft er etablert av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) og NTNU. Prisen er på 1 million kroner, samt en gullmedalje og diplom.

Gunnerusprisen hedrer fremragende vitenskapelig arbeid for bærekraftig utvikling globalt, og har som formål å fremme forskning og styrke det vitenskapelige grunnlaget på bærekraftområdet. Prisen deles ut under bærekraftkonferansen ved NTNU 19. oktober. (foto: M. Axelsson / Azote)

Akademimedlem professor Bernt Øksendal er utnemnd til æresdoktor ved Norges Handelshøyskole. Han er utnemnd saman med fleire gjeve utlendingar, m.a. nobelprisvinnaren Bengt Holmstrøm.

Bernt Øksendals forskingsfelt er stokastisk analyse. Boka Stochastic differential equations, som kom på Springer Verlag i 2003, gjorde han verdskjend.

Agder Vitenskapsakademi ønskjer hjarteleg til lukke!

Akademimedlem Steinar Kjosavik foredro på vårmøtet 27. april 2017 om læreplaner for formingsfagene i skolen, under tittelen "Muntre og alvorlige glimt fra en faghistorie".

Akademiets medlem professor Paul Leer-Salvesen har vunnet førstepris i Forskerforbundets Hjernekraft-kampanje. Vi gratulerer!Hjernekraftprisen er en del av Forskerforbundets kampanje «Hjernekraftverk», og skal vise fram det viktige forsknings- og utviklingsarbeidet medlemmene av Forskerforbundet gjør. Leer-Salvesen får prisen for sin avhandling «Sorg og håp», som handler om hans forskning på drapsdømte menn i fengsel. Utdrag av juryens begrunnelse:

Leer-Salvesen evner å formidle et alvorlig tema og hvordan erfaringene er relevante i ulike tider og kontekster. Bidraget går inn i debatten om humanitære verdier.

Det er fjerde gang Forskerforbundets Hjernekraftpris deles ut.

Akademimedlem John T. Conway foredro på vintermøtet 2. februar 2017 om en ny metode for å utlede matematiske integraler, under tittelen "A Lagrangian Method for Deriving New Indefinite Integrals of Special Functions".

Møtedatoer i 2017

Vintermøte: torsdag 2. februar 2017 kl 18, Gimle Gård, Kristiansand

Vårmøte/Årsmøte: torsdag 27. april 2017 kl 18, Gimle Gård, Kristiansand

Sommermøte: torsdag 31. august 2017 kl 18, Gimle Gård, Kristiansand

Høytidsdag: fredag 27. oktober 2017 kl 17, Klubben Selskapslokaler, Kristiansand

Nobelprismøte: torsdag 30. november 2017 kl 18, Byhallen, Kristiansand

Audiens på Slottet

Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit, som er Agder Vitenskapsakademis beskytter, tok imot representanter for akademiet til audiens 15. desember 2016. Kronprinsessen uttrykte spesiell interesse for fri tilgang til forskningsresultater gjennom åpne kanaler, og for økt kvinnelig deltakelse i vitenskapen.

I audiens hos Kronprinsessen: akademisekretær Rolf Nossum, preses Ernst Håkon Jahr og visepreses Inger Johanne Håland Knutson. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff.

 

Nobelmøte, tirsdag 29. november 2016 i Byhallen, Kristiansand.

Årets Nobelpriser, samt Abelprisen og Holbergprisen, ble presentert med populærvitenskapelige foredrag

i Byhallen, Rådhuskvartalet i Kristiansand. Arrangementet var et samarbeid mellom Agder Vitenskapsakademi og Kristiansand Filosofikafé.

Førsteamanuensis Margrethe Wold, UiA, presenterer årets Nobelpris i fysikk, om topologiske faseoverganger.

Professor Hans Herlof Grelland, UiA, presenterer årets Nobelpris i kjemi, om molekylære maskiner.

Professor Arne Olav Øyhus, UiA, presenterer Nobels fredspris for 2016, til president Santos i Colombia.

Kronprinsessen blir beskytter for Agder Vitenskapsakademi.

Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit har takket ja til å være beskytter for Agder Vitenskapsakademi.
- Det er en stor og viktig begivenhet i Akademiets utvikling og historie at det nå har fått kongelig beskytterskap. Med Kronprinsessens nære forhold til Sørlandet og Agder er vi spesielt glade for at det er hun som er Akademiets kongelige beskytter. Vi gleder oss til et nært samarbeid til vitenskapens beste på Agder, sier preses Ernst Håkon Jahr.

Les mer her.

 

Akademiets årbok for 2015 er sendt alle medlemmer,og kan også leses her.

Prisvinnere 2016

Styret i Agder Vitenskapsakademi har besluttet:

1. Sørlandets kompetansefonds forskningspris for 2016 tildeles Yuriy Rogovchenko.
2. Sørlandets kompetansefonds populærvitenskapelige pris for 2016 tildeles Jarle Jortveit.
3. Agder Vitenskapsakademis pris til yngre forskere for 2016 tildeles Robin Rolfhamre.

Prisene ble delt ut av akadmiets preses, Ernst Håkon Jahr, på høytidsdagen 28. oktober. Vi gratulerer!

Fra venstre: Jarle Jortveit, Yuriy Rogovchenko, Ernst Håkon Jahr, og Robin Rolfhamre.

Agder Vitenskapsakademi har fått nye statutter.

Akademiets nye statutter ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte 4. februar 2016.

Styret i Agder Vitenskapsakademi

Agder Vitenskapsakademi har fra 1. januar 2016 følgende styremedlemmer:

Ernst Håkon Jahr, preses
Inger Johanne Håland Knutson, visepreses
Per Kjetil Farstad, styremedlem
Gunvor Lande, styremedlem
Marit Aamodt Nielsen, styremedlem
Hallvard Hagelia, 1. varamedlem
May-Brith Ohman Nielsen, 2. varamedlem
Gudlaug Nedrelid, 3. varamedlem

Rolf Nossum er akademisekretær.

 

Prisvinnere hedret under Akademiets årsfest 30. oktober 2015.

 

Agder Vitenskapsakademi delte ut tre priser under årsfesten 30.oktober:


Sørlandets Kompetansefonds Forskningspris ble overrakt FRANK Y. LI, professor ved Fakultet for teknologi, UiA

Sørlandets Kompetansefonds Populærvitenskapelige pris ble tildelt OLAV SKJEVESLAND, biskop emeritus, Agder og Telemark bispedømme.

Fysiografens pris til yngre forskere gikk til ekteparet HANNE og TOR STENSOLA, forskere ved Kavli-instituttet for nevrovitenskap, NTNU.

Michael Schulte utnevnt til visepresident i ISDG.

Professor og akademimedlem Michael Schulte ble i september 2015 utnevnt til visepresident i International Society for Dialectology and Geolinguistics (ISDG).
Schulte ble i oktober dessuten utnevnt til professor II ved Islands Universitet i Reykjavik. Michael Schulte er professor ved Institutt for nordisk og mediefag, UiA.


Agder Vitenskapsakademi gratulerer!

Fellesmøte i Agder Vitenskapsakademi og Norges Tekniske Vitenskapsakademi.

For første gang ble det 24. september arrangert et felles medlemsmøte i Agder Vitenskapsakademi og Norges Tekniske Vitenskapsakademi.

Møtet ble holdt på Gimle Gård i Kristiansand fra kl. 18.00 til 20.30.

Les referat.

Datoer for årets møter i Agder Vitenskapsakademi finner du her.

Oversikt over medlemmer i Agder Vitenskapsakademi finner du i vår matrikkel.

Her finner du artikler om alle Agder Vitenskapsakademis tildelinger av Sørlandets kompetansefonds forskningspriser og populærvitenskapelige priser fra 2004 til 2011.

Agder Vitenskapsakademis Jubileumsfeiring i Kristiansand .
26.-27. oktober 2012 feiret vi 50 år som akademi (1962-2012) og 10 år som vitenskapsakademi (2002-2012).
Her kan du se programmet for jubileumsfeiringen.

Her får Ernst Håkon Jahr blomster av Svenska Akademiens direktør, Stol nr 18, forfatteren Katarina Frostenson. Foto: Helena Paulin-Strömberg/Svenska Akademien.

 

Arrangementer og begivenheter

Professor Per Kjetil Farstad utnevnt til æresdoktor ved Westfälische Wilhelms-Universität i Münster.

Styremedlem i Agder Vitenskapsakademi, musikkprofessor Fil. dr. Per Kjetil Farstad ved UiA ble 25. november 2014 utnevnt til æresdoktor ved det anerkjente Westfälische Wilhelms-Universität i Münster. Han ble tildelt ærestittelen for sin pedagogiske, vitenskapelige og kunstneriske kompetanse i gitarspill. Vi gratulerer Per Kjetil Farstad med denne flotte anerkjennelsen! Les også UiA's omtale i forkant av begivenheten. Bildet: Per Kjetil Farstad omkranset av professor dr. Joachim Dorfmüller (til venstre) og dekan professor dr. Jürgen Heidrich

Formidlings- og forskningsprisene 2014

Sylfest Lomheim, Helle Ingeborg Mellingen og Oddvar Holmesland ble på Akademiets årsfest tildelt formidlings- og forskningsprisene for 2014. Les mer her. Pressemelding: Agder Vitenskapsakademi er mot fusjon mellom HiT og UiA

Akademiets høringsuttalelse om sluttrapporten til Fellesprosjektet HIT/UiA.
Hovedpunkter:
• Forskning har ikke fått tilstrekkelig vurdering og plass i rapporten.
• Vitenskapelig ansatte ved UiA bør få like mye tid og ressurser til forskning som ved UiO, UiB, NTNU og UiT. Fusjon med HiT er neppe et tjenlig virkemiddel i så måte.
• Det er en feilslutning å tro at større fagmiljøer er nødvendig for å kunne utføre forskning på høyt internasjonalt nivå. Samarbeid med kolleger ved utenlandske universiteter er normalen både i store og små fagmiljøer. En eventuell fusjon mellom HiT og UiA vil ikke endre på dette.
• Administrasjonskostnadene vil trolig vokse etter en fusjon, i alle fall den første tiden. Dette vil gå ut over bl.a. forskningen.
• En fusjon vil være konfliktskapende, da virksomheten må omorganiseres og omgrupperes innen den fusjonerte institusjonen.
• UiA bør prioritere sin rolle som samarbeidspartner for industrien på Sørlandet, der Vest-Agder i mange år har vært landsledende på eksport av industriprodukter.
• Agder Vitenskapsakademi kan ikke se at et utvidet samarbeid, enn si fusjon, mellom HiT og UiA vil bidra positivt til målsetningene om å rekruttere de beste fagkrefter til undervisning og forskning, og bedre nå fram i konkurransen om eksterne finansmidler nasjonalt og internasjonalt. I så henseende er det mer formålstjenlig at UiA fortsetter som egen institusjon. Prisvinnere 2013 Akademiet arrangerte årsmøte og årsfest fredag 25. oktober, som vanlig i Klubben selskapslokaler. En fast programpost på årsmøtet for Agder Vitenskapsakademi er utdeling av to priser på vegne av Sørlandets kompetansefond. I år gikk såvel forskerprisen som den populærvitenskapelige prisen til forskere ved UiA. Sørlandets Kompetansefonds forskningspris ble tildelt professor dr. Matthias Uwe Pätzold, Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, Fakultet for teknologi og realfag, UiA Sørlandets Kompetansefonds populærvitenskapelige pris ble tildelt førsteamanuensis dr. Martin Carlsen, førsteamanuensis dr. Ingvald Erfjord og førsteamanuensis dr. Per Sigurd Hundeland, alle ved Institutt for matematiske fag, Fakultet for teknologi og realfag, UiA. Les hva UiA Aktuelt skrev om prisvinnerne 2013, Professor Rolf Nossum ved UiA er vår nye akademisekretær.

Rolf Nossum er Dr. Scient. fra Universitetet i Oslo, og arbeider som professor ved Universitetet i Agder. Nossum underviser i informatikk, matematikk, matematikk-historie og vitenskapsteori, og hans forskningstemaer er anvendt matematisk logikk og matematikk-historie. Han overtok fra januar 2013 vervet som akademisekretær i Agder Vitenskapsakademi, etter Thor Einar Hanisch som har hatt dette vervet siden 2002. Agder Vitenskapsakademi takker Thor Einar Hanisch for hans store innsats og engasjement, og ønsker Rolf Nossum lykke til som ny akademisekretær! Polsk fortjenstmedalje til akademisekretær Thor Einar Hanisch
Akademisekretær Thor Einar Hanisch ble nylig hedret av Adam Mickiewicz Universitetet i Poznan, Polen.
Les mer her.

2011

Kunnskap og opplysning - til nytelse og nytte...

Jacob Aall-prosjektet, Næs jernverksmuseum og Agder Vitenskapsakademi arrangerte 9. - 10. desember 2011 Kunnskap og opplysning - til nytelse og nytte... - et seminar i tre deler med utgangspunkt i Jacob Aalls opplysningsvirksomhet og hans engasjement for universitetssaken 1809-11. Seminaret fant sted på Nes Verk i Tvedestrand og på Arendal bibliotek. Les mer om programmet for seminaret her. Søndag 11. desember ble universitetsjubileet så markert med festmøte i Arendal gamle rådhus og festmiddag på Clarion Hotell Tyholmen. Statsråd Tora Aasland og fylkesmann i Aust-Agder Øystein Djupedal var blant de feststemte talerne. Et annet høydepunkt var fremføringen av Kantate til universitetsfesten i Arendal 11.12.1811 av Nicolai H. Jæger og Johan P. Schultz. Kantaten var nyarrangert av professor Konrad Øhrn, UiA og ble fremført av Søm Vokalensemble og Det norske fløyteensemble. Nedenfor ser du noen bilder fra opplysningsseminaret og jubileumsfesten.

Årsmøte og årsfest i Akademiet 28.10.11

Akademiets årsmøte og årsfest ble avholdt 28. oktober, og i sin velkomsttale ga Ernst Håkon Jahr de tilstedeværende en oversikt over akademiets virksomhet siden revitaliseringa av akademiet i 2002. Fem nye medlemmer ble i år ønsket velkommen, noe som bringer akademiets samlede medlemstall opp i hele 219. Årboka for 2010 ble presentert, en fyldig utgave som blant annet inneholder alle foredragene fra akademiets møter gjennom året. Årsmøtet bød denne gang på to foredrag: Ernst Håkon Jahr foredro om "Forslaget fra biskop Gunnerus i 1771 om et norsk universitet i Kristiansand", og professor Jahn Holljen Thon talte over temaet "Nicolai Wergelands Mnemosyne". Les mer om årsmøtet og årboka her.

Prisutdeling på akademiets årsfest

May-Brith Ohman Nielsen fikk årets populærvitenskapelige pris, mens John T. Conway fikk forskningsprisen da Akademiet arrangerte årsfest 28. oktober. Begge prisvinnerne er professorer ved Universitetet i Agder. Les mer om prisvinnerne og begrunnelsene for prisutdelingene her. Begge prisene er finansierte av Sørlandets kompetansefond.

Akademiet har flyttet til Gimlemoen 10

Agder Vitenskapsakademi flyttet inn i nye lokaler mandag 30. mai. Vi holder fremdeles til på universitetsområdet på Gimlemoen, men vår adresse er nå Gimlemoen 10. Dette hvite huset er det eldste på campusen, og er også kjent som Kommandantkontoret, fra tiden da dette var militært område. Dette er den første bygningen man kommer til etter rundkjøringen/Spicheren, og ligger fint til på det store grøntområdet før parkeringsplassen. Universitetes seniorsenter er nå også lokalisert i samme hus. Velkommen innom!

Gimlemoen 10 er blitt General Oscar Wergelands Hus!
General Oscar Wergelands Hus, hvor Agder Vitenskapsakademi holder hus sammen med UiA's seniorsenter, er det nye navnet på Gimlemoen 10, populært kalt "Huset på prærien". Se bilder og les om den høytidelige navneseremonien som fant sted mandag 25. juni, og som blant mye annet annet bød på salutt i regi av Christianssands Artillerie Compagnie.

Svenska Akademiens nordiska pris tildeles preses i Agder Vitenskapsakademi, professor Ernst Håkon Jahr. Svenska Akademien tildeler professor Ernst Håkon Jahr sin store nordiske pris for 2011. Det er andre gang en norsk vitenskapsmann får prisen, den første var Arne Næss i 1996. Prisen, som i tillegg til den store æren er på 350.000 svenske kroner, blir overrakt ved en høytidelighet i Stockholm 5. april. Mer om tildelingen her. Svenska Akademiens pressemelding finnes her.

Akademisekretær Thor Einar Hanisch fikk Kongens fortjenstmedalje.

Fylkesmann Ann-Kristin Olsen overrakte Kongens fortjenstmedalje til akademisekratær Thor Einar Hanisch på akademiets vintermøte på Gimle Gård 3. februar. Mer om tildelingen her og på Fylkesmannen i Vest-Agders nettsted.

Ernst Håkon Jahr mottok Svenska Akademiens Nordiska pris 5. april

Preses i Agder Vitenskapsakademi, professor Ernst Håkon Jahr, mottok Svenska Akademiens Nordiska pris i Stockholm 5. april, og holdt ved denne anledning dette prisvinnerforedraget. Les mer om den høytidelige begivenheten her.

Første styremøte for nytt akademistyre

Her kan du lese om årets første styremøte i Akademiet 13. januar 2011. Styret har fått tre nye faste medlemmer etter at Tore Austad, Svein Gunnar Gundersen og Olav Skjevesland har takket for seg som styremedlemmer. Nye styremedlemmer er Per Kjetil Farstad, Marit Aamodt Nielsen og Ove Aanensen.

2010

Årsmøte 2010

Herkan du lese om årsmøtet som ble avholdt 29. oktober 2010.

Ernst Håkon Jahr medlem av Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället.

Preses i Agder Vitenskapsakademi, professor Ernst Håkon Jahr er innvotert som utenlandsk medlem av Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhället i Göteborg. Jahr er en av bare 40 utenlandske medlemmer i selskapet, som er ett av de eldste vitenskapsakademiene i Sverige. Mer om dette her i UiA's Aktuelt-spalte.

Ernst Håkon Jahr er fra før æresdoktor ved Uppsala universitet i Sverige, og har også æresdoktorat i Poznan i Polen, i tillegg til at han er medlem av tre norske og et svensk akademi, samt av Academia Europaea. Mer om dette her.

2009: Årsmøte i Agder Vitenskapsakademi

Agder Vitenskapsakademi's årsmøte fant sted 30. oktober 2009 i Klubben Selskapslokaler i Kristiansand. 60 akademimedlemmer og gjester fra inn- og utland deltok på møtet og på årsfesten etterpå. Akademiets preses, professor Ernst Håkon Jahr presenterte akademiets årsmelding for 2008, og rapporterte fra aktiviteten hittil i 2009. Virksomheten er utvidet også i 2008 og 2009. Blant annet ble en egen avdeling av akademiet formelt etablert i Poznan, Polen, i februar 2009. Dette Poznan Chapter av Agder Vitenskapsakademi har som viktigste oppgave å utvikle forskningssamarbeidet mellom Poznan og Agder videre, et samarbeid som alt er betydelig.

Akademisekretær Thor Einar Hanisch presenterte akademiets årbok for 2008. Dette er den mest omfangsrike til nå, og teller 198 sider. Akademiet har utgitt årbøker på Høyskoleforlaget hvert år siden 2002AKADEMISKE PRISVINNERE: Tidligere førstekonservator ved Norsk Folkemuseum, Aagot Noss (til venstre) fikk populærvitenskapelig pris og professor Unni Langås ved UiA fikk forskningspris - begge finansiert av Sørlandets kompetansefond. Preses Ernst Håkon Jahr delte ut prisene. Foto: Olav Breen


Akademiets preses, professor Ernst Håkon Jahr, kunne ønske 18 nye medlemmer velkommen til akademiet: åtte fra utlandet, seks fra Agder og fire fra resten av landet. Akademiet har nå 202 medlemmer.

NYE MEDLEMMER: De nye medlemmene i Agder Vitenskapsakademi som var til stede på årsmøtet, fra venstre: Bronislaw Marciniak, Catharina Stenqvist, Lennart Elmevik (bak), Henny Fiskå Hägg (foran), Lars-Erik Edlund (bak), Dag Gjerløw Aasland, Michael Rauhut og Elisabet Haakedal. Foto: Olav Breen

Årsmøte 2009

Årsmøte i Agder Vitenskapsakademi 2009

Agder Vitenskapsakademi's årsmøte fant sted 30. oktober 2009 i Klubben Selskapslokaler i Kristiansand. 60 akademimedlemmer og gjester fra inn- og utland deltok på møtet og på årsfesten etterpå. Akademiets preses, professor Ernst Håkon Jahr presenterte akademiets årsmelding for 2008, og rapporterte fra aktiviteten hittil i 2009. Virksomheten er utvidet også i 2008 og 2009. Blant annet ble en egen avdeling av akademiet formelt etablert i Poznan, Polen, i februar 2009. Dette Poznan Chapter av Agder Vitenskapsakademi har som viktigste oppgave å utvikle forskningssamarbeidet mellom Poznan og Agder videre, et samarbeid som alt er betydelig.

Akademisekretær Thor Einar Hanisch presenterte akademiets årbok for 2008. Dette er den mest omfangsrike til nå, og teller 198 sider. Akademiet har utgitt årbøker på Høyskoleforlaget hvert år siden 2002.

ava-prisvinnere-2009_jpg_large red.jpg


AKADEMISKE PRISVINNERE: Tidligere førstekonservator ved Norsk Folkemuseum, Aagot Noss (til venstre) fikk populærvitenskapelig pris og professor Unni Langås ved UiA fikk forskningspris - begge finansiert av Sørlandets kompetansefond. Preses Ernst Håkon Jahr delte ut prisene. Foto: Olav Breen

Akademiets preses, professor Ernst Håkon Jahr, kunne ønske 18 nye medlemmer velkommen til akademiet: åtte fra utlandet, seks fra Agder og fire fra resten av landet. Akademiet har nå 202 medlemmer.

ava-nye-medl 2009 OBreen.jpg

NYE AKADEMIMEDLEMMER: De nye medlemmene i Agder Vitenskapsakademi som var til stede på årsmøtet, fra venstre: Bronislaw Marciniak, Catharina Stenqvist, Lennart Elmevik (bak), Henny Fiskå Hägg (foran), Lars-Erik Edlund (bak), Dag Gjerløw Aasland, Michael Rauhut og Elisabet Haakedal. Foto: Olav Breen

2008:

Ernst Håkon Jahr ble i 2008 utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin innsats som forsker og institusjonsbygger

Akademiets årsmøte 2008.

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn