Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

noen

Styret

Agder Vitenskapsakademi's styre har følgende medlemmer:

May-Brith Ohman Nielsen, preses 

Professor i historie ved Universitetet i Agder.  

Tidligere og nåværende forskningsfelt: 

Norges historie.

Medisinhistorie, sykdomshistorie, helsehistorie, epidemihistorie. 

Nazisme, høyreekstremisme, okkupasjonshistorie. Ideologi, politikk og massebevegelser.

Mellomkrigstiden. Nasjonalisme og nasjonal retorikk.  

Miljøhistorie, hagehistorie, giftbruk og plantevern. 

Historieundervisning, historiebruk og historiedidaktikk. Historisk teori og metode.

May-Brith Ohman Nielsen er leder av forskergruppen i environmental humanities og av forskningsprosjektet Deadly Dreams.

 

Inger Johanne Håland Knutson, visepreses

Førsteamanuensis i matematikk ved Universitetet i Agder, Ph.D. i matematikk, Ohio State University, USA.

 

Fagområder

<Dynamiske systemer og ergodeteori.

<Bruk av dynamiske metoder for å studere problemer i tallteori og kombinatorikk.

Knutson var lokal leder av organisasjonskomiteen for den internasjonale konferansen Ergodic Theory and Combinatorics holdt ved Universitetet i Agder i 2015. Hun har sittet i styret for Norsk Matematisk Forening 2007 – 2013, vært medlem av Norsk Matematikkråd 2012 – 2019 og har vært styremedlem i MatRIC (Centre for Research, Innovation and Coordination of Mathematics Teaching) fra 2014.


Marit Aamodt Nielsen, styremedlem

Professor emeritus ved Universitetet i Agder

Dr. philos. i historisk språkvitenskap. Andre fag: nordisk, fransk og tysk.

Fagområder:

Historisk språkvitenskap, norrønt, språkhistorie, språktypologi, kontrastiv lingvistikk, syntaks, nordiske språk,

språk og kjønn.

Marit Aamodt Nielsen var med som medarbeider ved utgivelsen av Magnus lagabøtes landslov I-II ved Nasjonalbiblioteket i 2018 og er for tiden medredaktør av Magnus lagabøtes bylov, som forventes utgitt i 2024.

Hun var medlem av styret for Holberg-prisen 2008-2012, nestleder i styret for Norgesuniversitetet, nestleder i SiUs Eurasia/Russland- komite, eksternt medlem i Utdanningsutvalget ved Universitetet i Stavanger 2015-2019. Marit Aamodt Nielsen var,viserektor for utdanning ved Universitetet i Agder 2007-2015.


Hallvard Hagelia, styremedlem

Professor emeritus i Det gamle testamentet ved Ansgar Teologiske Høgskole i Kristiansand.

Hagelia har skrevet en rekke fagbøker og faglige artikler som er publisert i mange land. Han var med i Det Norske Bibelselskaps oversettelsesutvalg, som oversatte Bibel 2011, og han har i mange år vært en flittig bidragsyter til den offentlige debatten i dagspressen og en mye brukt foredragsholder.

Margrethe Wold, styremedlem

Førsteamanuensis i Astrofysikk og astronomi ved Universitetet i Agder

Fagområder

Astrofysikk, astronomi

Fysikk

Matematikk

Matematikk og naturvitenskap

 

Vladimir Oleshcuk, 1. varamedlem

Professor i Informasjons- og kommunikasjonsteknologi ved Universitetet i Agder 

Fagområder:

 

Anne Ryen, 2. varamedlem 

Professor, Universitetet i Agder

Fagområder

Kvalitative lokale/glokale/globale metoder og forståelsesformer med vekt på etnografi og intervjuet

Etnometodologisk-inspirerte tilnærminger

Betydningen av epistemologi for analytiske strategier

Forskningsetikk/vitenskapsteori i kvalitativ i forskning

Kjønn/kjønning

Tverr-/interetnisk/-kulturell forskning  

Velferd/belønning i privat næringsliv i Norge, og i Tanzania 

Hun er redaksjonsmedlem i Journal of Comparative Social Work, Regional Academic Advisor i Qualitative Research. Hun var tidligere Vice-Chair og Chair, nå Senior Board Member i Research Network 20 (RN20) Qualitative Methods i European Sociological Association (ESA), tidligere medlem av hovedstyret i ESA (ESA-Exec) i to perioder. Leder av Eilert Sundt-Prisen 2010-2020.  Medlem av beredningsgruppen HS-C: Sosiologi, antropologi, social arbete i det svenske Vetenskapsrådet.

 

Michael Schulte, 3. varamedlem

Professor i allmenn språkvitenskap og fonetikk ved Universitetet i Agder

 

Fagområder:

·        Norrøn filologi og runologi

·        Eldre germansk språkhistorie og språkvitenskap

·        Indoeuropeiske språk og komparativ språkforskning

·        Skriftlingvistikk og skriftsystemer

·        Nordiske språk

·        Kognitiv lingvistikk

 

Professor-II i nordisk språkvitenskap ved Islands universitet i Reykjavik og professor-II i skriftkultur/skriftlingvistikk ved Heliopolis Universitet i Kairo.

 

Ragnar Thygesen akademisekretær.

Professor emeritus i pedagogiske fag ved Universitetet i Agder, Dr. polit.

Ragnar Thygesen er fra 2018 Akademisekretær for Agder Vitenskapsakademi.

Han har vært professor i spesialpedagogikk ved NTNU, Universitetet i Stavanger og Universitetet i Agder, og er nå professor emeritus ved UiA.

Innenfor det spesialpedagogiske fagfeltet er det særlig fem områder Thygesen har rettet oppmerksomheten mot i sin forskning: Lese- og skrivevansker (dysleksi); sosio-emosjonelle vansker; IKT i opplæringen; vurdering av grunnleggende ferdigheter; jus og spesialpedagogikk. Hans nåværende forskning retter fokus mot skriving i grunnskolen.

Share on Facebook

Logg inn