Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

noen

Forskningspriser

Agder Vitenskapsakademi deler ut tre priser.

Sørlandets Kompetansefonds forskningspris deles ut innenfor fagfeltet humaniora/samfunnsfag i oddetallsår, og innenfor realfag/medisin i partallsår. Prisen går til en fosker tilknyttet Agder, og er på NOK 30,000 og et diplom eller bilde.

Sørlandets Kompetansefonds pris for populærvitenskapelig formidling deles ut innenfor realfag/medisin i oddetallsår, og innenfor humaniora/samfunnsfag i partallsår, til en forsker tilknyttet Agder. Prisen er på NOK 20,000 og et diplom eller et bilde.

Agder Vitenskapsakademis forskningspris til yngre forskere deles ut for forskningsbidrag innen matematisk-naturvitenskapelige fag, medisin, og teknologiske fag (oddetallsår) eller samfunnsfag/humaniora (partallsår). Kun personer yngre enn 40 år og tilknyttet Agder kan nomineres til denne prisen. Prisen er på NOK 15,000 og et diplom eller et bilde.

Bildet: prisvinnere på årsfesten i 2019 sammen med preses.

Statutter for priser (ajour november 2022)

Styret oppnevner to juryer med fire medlemmer i hver, en jury for priser i humaniora/samfunnsfag og en jury for priser i realfag/medisin. Jurymedlemmene oppnevnes med en funksjonstid fire år, men slik at ikke alle medlemmene i en jury skiftes ut samtidig.

Sørlandets Kompetansefonds forskingspris
Prisen vert delt ut av Agder Vitenskapsakademi for eitt eller fleire vitskaplege arbeid.
Prisen vert delt ut årleg, annan kvar gong i humaniora/samfunnsfag (i oddetals år) og realfag/medisin (i partals år).
Prisen er på NOK 30.000 og eit diplom eller bilete.
Prisen går til ein forskar knytta til Agder. Prisen kan delast mellom fleire forskarar som har samarbeidd om eitt eller fleire arbeid.
Juryen legg fram si innstilling til Agder Vitenskapsakademi. Styret utnemner prisvinnar/prisvinnarar på bakgrunn av innstillinga frå juryen.
Medlemmene av Agder Vitenskapsakademi kan føreslå priskandidatar innan ein frist sett av styret. Forslaget på kandidat skal innehalde ei grunngjeving på 1-3 sider og ei liste over publiserte forskningsarbeid.
Prisen vert delt ut av Preses på årsfesten. Prisen vart fyrste gong delt ut i 2004.

Presisering: Publiserte og fagfellevurderte arbeider som gransker, reflekterer og teoretiserer over kunstfaglige temaer regnes som vitenskapelige, men forøvrig kvalifiserer kunstnerisk produksjon og utøvelse ikke for Sørlandets Kompetansefonds Forskningspris.

Sørlandets Kompetansefonds pris for populærvitskapleg formidling

Prisen vert delt ut av Agder Vitenskapsakademi for omfattande vitskapleg formidling til allmenta.
Prisen vert delt ut årleg, annan kvar gong i humaniora/samfunnsfag (i partals år) og realfag/medisin (i oddetals år).
Prisen er på NOK 20.000 og eit diplom eller bilete.
Prisen går til ein forskar knytta til Agder. Prisen kan delast mellom fleire forskarar som har samarbeidd om eitt eller fleire arbeid.
Juryen legg fram si innstilling til Agder Vitenskapsakademi. Styret utnemner prisvinnar/prisvinnarar på bakgrunn av innstillinga frå juryen.
Medlemmene av Agder Vitenskapsakademi kan føreslå priskandidatar innan ein frist sett av styret. Forslaget på kandidat skal innehalde ei grunngjeving på 1-3 sider.
Prisen vert delt ut av Preses på årsfesten.
Prisen vart fyrste gong delt ut i 2004.

Agder Vitenskapsakademis forskningspris til yngre forskere

Prisen tildeles av Agder Vitenskapsakademi for ett eller flere forskningsbidrag innen matematisk-naturvitenskapelige fag, medisin, og teknologiske fag (i oddetallsår) og humanistiske fag eller samfunnsfag (i partallsår). Prisen tildeles en yngre forsker tilknyttet Agder. Prisen kan deles mellom flere bidragsytere som har samarbeidet om ett eller flere arbeider.
Juryen legger fram en innstilling til Agder Vitenskapsakademi. Styret for Agder Vitenskapsakademi utnevner prisvinner/prisvinnere på bakgrunn av innstillingen fra juryen.
Medlemmer av Agder Vitenskapsakademi kan foreslå priskandidater innen en frist satt av styret. Kun personer yngre enn 40 år kan nomineres. Forslaget på kandidat skal inneholde en begrunnelse på 1-2 sider. Det skal legges ved publikasjonsliste.
Prisen deles ut av Preses under akademiets årsfest.
Prisen er på NOK 15.000 og et diplom eller bilde.
Prisen ble delt ut for første gang i 2012/2014.
Styret gjorde i sak S.28.2017, jfr sak S.20.2017, dette vedtaket om kunstfaglig forskning: Publiserte og fagfellevurderte arbeider som gransker, reflekterer og teoretiserer over kunstfaglige temaer regnes som vitenskapelige, men forøvrig kvalifiserer kunstnerisk produksjon og utøvelse ikke for Agder Vitenskapsakademis forskningspris til yngre forskere.


Alle ordinære medlemmar av Agder vitenskapsakademi kan nominere kandidatar til akademiet sine prisar. Kandidatar må bli føreslått av minst to medlemmar.
Juryen vurderer kandidatane på bakgrunn av nominasjonane og eventuell tilleggsinformasjon som juryen sjølv hentar inn. Juryen sine vurderingar av kandidatane er konfidensielle. Juryane legg fram sine innstillingar til styret.

Årets prisvinnarar blir kjende med grunngjevinga for prisen ved prisutdelinga.

Share on FacebookShare on Twitter

Logg inn